# Zarządzanie kopiami Bazy Danych PostgreSQL

Dokument przedstawia w jaki sposób zarządzać kopiami Bazy Danych w wariancie postgres:10 i postgres:11 z wykorzystaniem standardowego oprogramowania pg_dump i psql.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do przewodnika wymagana jest:

# Utworzenie kopii danych

W celu wykonania operacji wykonaj następujące polecenie:

pg_dump --no-owner --no-acl --host={fqdn} --dbname={id_zasobu} --user={id_zasobu} --file {docelowy_plik}

gdzie:

  • {fqdn} winno przyjąć wartość Adresu dostępowego źródłowej Bazy danych np. 5eccf0068073de470f1e38e1.database.pl-waw-1.hyperone.cloud
  • {id_zasobu} winno przyjąć identyfikator Zasobu tj. źródłowej Bazy danych
  • --no-owner --no-acl pozwala pominąć wykonywanie kopii uprawnień, co jest zarządzane przez Platformę i może kolidować z ustawieniami Platformy przy odtworzeniu,
  • {docelowy_plik} określa docelowy plik np. dump-2019-10-12.sql

Po wykonaniu zostanie wyświetlone zapytanie o hasło.

# Odtworzenie kopii danych

W celu wykonania operacji wykonaj następujące polecenie:

psql --host={fqdn} --dbname={id_zasobu} --user={id_zasobu} --file {źródłowy_plik}

gdzie:

  • {fqdn} winno przyjąć wartość Adresu dostępowego docelowej Bazy danych np. 5eccf0068073de470f1e38e1.database.pl-waw-1.hyperone.cloud
  • {id_zasobu} winno przyjąć identyfikator Zasobu tj. docelowej Bazy danych
  • {źródłowy_plik} określa docelowy plik np. dump-2019-10-12.sql

Po wykonaniu zostanie wyświetlone zapytanie o hasło.

# Uwagi końcowe

  • Rekomendowane jest każdorazowe odtworzenie do nowej Bazy danych w celu uniknięcia problemów konfliktów danych.
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie