# Dokumentacja referencyjna

# Cykl życia

# Utworzenie

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

 • nazwa
 • wariant

# Usuwanie

Baza danych może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Baza danych charakterystyczne są następujące operacje:

 • zatrzymanie Bazy danych
 • uruchomienie Bazy danych

# Uruchomienie Bazy danych

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Baza danych znajduje się w jednym z następujących stanów: Off

# Zatrzymanie Bazy danych

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Baza danych znajduje się w jednym z następujących stanów: Running

# Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.

# Typowe operacje

Dla Baza danych dostępne są następujące typowe operacje:

 • zmiana wyświetlanej nazwy
 • zarządzanie Tagami
 • zarządzanie danymi dostępowymi

# Ograniczone użycie

W przypadku ograniczonego użycia:

# Dostęp

Dostęp do Bazy danych odbywa się poprzez Sieć Internet z wykorzystaniem natywnego protokołu wybranego silnika bazodanowego.

Dostęp do Bazy danych w współdzielonym wariancie MySQL jest możliwy za pomocą następujących danych dostępowych:

 • nazwy użytkownika tożsamej identyfikatorowi Bazy danych
 • hasła określonego w właściwościach Zasobu.

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w Ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

# Adres dostępowy

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Bazy danych dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Bazy danych posiada format {identyfikator_zasobu}.instance.database.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud.. Dostępne są także Adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów.

Podstawowy Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A adres IP, który został przydzielony przez Platformę w celu świadczenia Bazy danych. W dowolnym czasie przydzielony adres IP może ulec zmianie.

# Opłaty

Opłaty naliczane są w zależności od wybranego wariantu i zajmowanej przestrzeni.

Opłaty za wariant są naliczane w zależności od jego rodzaju i czasu jego wykorzystania - czas liczony jest w okresach rozliczeniowych jednej godziny.

Opłaty za zajmowane przestrzeń są naliczane w zależności od jej rozmiaru w GB.

# Warianty

Bazy danych są dostępne w następujących wariantach:

 • PostgreSQL 10
 • PostgreSQL 11
 • MySQL 5.7

# MySQL 5.7

Wariant udostępnia możliwość wykorzystanie silnika MySQL w wersji 5.7.

# PostgreSQL 10

Wariant udostępnia możliwość wykorzystanie silnika MySQL w wersji 10.

# PostgreSQL 11

Wariant udostępnia możliwość wykorzystanie silnika MySQL w wersji 11.

# Lokalizacja

Dostępne w następujących publicznych regionach:

 • pl-waw-1
 • wszystkie Regiony specjalne

# Cennik

Informacja przygotowana indywidualnie na podstawie analiz potrzeb w kontakcie z wsparciem.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie