# Baza danych

# Przeznaczenie

Baza danych służy do składowania i łatwego dostępu do danych wytwarzanych przez aplikacje komputerowe.

Główne zalety:

 • dostępność silnika bazodanowego MySQL 5.7, PostgreSQL 10 i PostgreSQL 11
 • trwałe składowanie ustrukturyzowanych danych
 • dostęp do danych z wykorzystaniem języka SQL
 • w pełni transakcyjne i bezpieczne operacje (ACID)
 • zarządzana usługa umożliwia obniżenie TCO
 • wysoka dostępność, wydajność i łatwość obsługi
 • brak zarządzaniem serwerami (serverless), co pozwala programiście skupić się tylko na budowaniu aplikacji bez konieczności zarządzania infrastrukturą
 • elastyczne rozliczenie na podstawie bieżącego zużycia w cyklu godzinowym
 • wspiera wysoką produktywność programistów, dzięki możliwości integracji z szeroką gamą środowisk programistycznych (IDE)

Przykładowe zastosowania:

 • integracja z Strona, w celu składowania danych aplikacji, sklepów internetowych, portali
 • integracja z Wirtualną Maszyną, w celu zapewnienia funkcjonowania dowolnych aplikacji biznesowych
 • zapewnienie bieżącej obsługi środowisk produkcyjnych
 • przeprowadzenie testów odtworzeniowych środowiska i weryfikacja zmian

# Powiązane produkty

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie