Wprowadzenie migawek w usłudze Strona

Większość aplikacji działających w usłudze Strona podlega rozwojowi. Rozwój oznacza zmiany, a one mogą być potencjalnie nieprawidłowe. W przypadku nieprawidłowych zmian istotna jest możliwość sprawnego przywrócenia pierwotnego stanu. Mamy na to rozwiązanie.

Z przyjemnością informujemy o udostępnienie funkcjonalności migawek w usłudze Strona. Ta funkcja umożliwia natychmiastowe utrwalenia w postaci migawki stanu (plików) Strony w danym momencie. Taki stan może zostać następnie wykorzystany do utworzenia nowej Strony o identycznej zawartości. Każda Strona może posiadać utworzonych wiele migawek.

Wykonywane migawki są przyrostowe, co oznacza, że zajmują one tylko tyle miejsca ile dane, które zmieniły się po ostatniej migawce. To pozwala zaoszczędzić na kosztach pamięci, nie powielając wielokrotnie danych. Po usunięciu migawki usuwane są tylko dane unikalne dla tej migawki. Każda migawka zawiera wszystkie informacje potrzebne do przywrócenia danych (od momentu wykonania migawki) jako nowa Strona.

Programista może wykonać migawkę Strony w środowisku produkcyjnym, a następnie użyć jej do utworzenia całkowicie niezależnej Strony identycznej jak w środowisku produkcyjnym. Dzięki temu może spokojnie przeprowadzić weryfikacje zmian, mając pewność, że w tym czasie nie zakłóci pracy środowiska produkcyjnego, a przeprowadzone testy są wiarygodne. Proces może zostać zautomatyzowany, dzięki dostępowi do CLI i API Platformy. Umożliwia to przeprowadzanie testów tak często, gdy jest to konieczne np. przed każdą zmianą mającą wpływ na środowisko produkcyjne.

Administrator może użyć migawkę, aby utrwalić stan Strony przed wykonaniem aktualizacji. Wówczas może spokojnie dokonać aktualizacji środowiska produkcyjnego. W przypadku jakichkolwiek trudności w mgnieniu oka będzie miał możliwość przywrócić pierwotny stan.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane, aby chronić od skutków błędów i zapewnić oszczędność czasu, co pozwala Użytkownikom skupić się na zadaniach, które tworzą wartość dla Organizacji.

Adam Dobrawy - Warszawa, 24 września 2019 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie