Fedora 33 dostępna na Platformie

W tym miesiącu na Platformie udostępniliśmy nowe wydanie Fedory, oznaczone symbolem 33. Dzięki temu można sprawniej wdrożyć aktualne środowisko i zaktualizować obecne.

Dystrybucja Fedora to bogaty w możliwości, elastyczny system operacyjny, który dąży do zapewnienia najnowszych technologii, zwracając uwagę na potrzeby centrów danych i środowisk chmury obliczeniowej. Fedora udostępnia mniej więcej dwa wydania w roku, a wydanie 33 będzie obsługiwane przez miesiąc (4 tygodnie) po ukazaniu się wydania 34.

Zmiany

Fedora 33 obsługiwana jest przez jądro Linuksa w wersji 5.8. Ta wersja jądra zawiera usunięcie błędów, także w tak krytycznych obszarach jak obsługa systemów plików.

Oprócz jądra systemu operacyjnego zaktualizowano środowiska języków programowania oraz kluczowe pakiety bibliotek systemowych, w tym glibc 2.32, Make 4.3, Golang 1.15, NodeJS 14, Perl 5.32, Python 3.9 i Ruby 6.0.

Integracja

Udostępnione obrazy zawierają mechanizmy zapewniające optymalną integrację z Platformą. Umożliwiają one m. in. utworzenie pierwszego użytkownika oraz wybór dla niego hasła lub kluczy SSH poprzez Platformę, konfigurację łączności sieciowej zgodnie ze stanem Wirtualnej Maszyny, ustawienie nazwy hosta w systemie operacyjnym zgodnie z nazwą instancji.

Aktualizacja

Platforma udostępnia mechanizmy, które efektywnie wykorzystane mogą znacząco usprawnić przeprowadzenie aktualizacji środowiska Organizacji, w szczególności przygotowanie bezpiecznego środowiska testowego.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego – z wykorzystaniem API, Panelu Zarządzania lub CLI – wykonania większości operacji zarządzania. Pozwala to na przeprowadzenie prac w dowolnym, dogodnym dla organizacji terminie. Zarówno utworzenia nowej Wirtualnej Maszyny, jak również przełączenia Dysków pomiędzy nimi.

Wirtualne Maszyny i Dyski są rozliczane za wykorzystanie w okresie godzinowym. To sprawia, że w celu przeprowadzenia testów zmian Organizacja może uruchomić nowe środowisko bez dokonywania dużych inwestycji sprzętowych, ani znaczących nakładów finansowych. Odpowiednia moc obliczeniowa może być szybko dostarczona, a następnie zwolniona bez wysiłku.

W przypadku konieczności skopiowania danych możliwe jest utworzenie nowego Dysku na podstawie istniejącego. Taka operacja nie wymaga wstrzymania pracy istniejącego Dysku. Wykorzystania tej funkcjonalności w celu stworzenia środowiska testowego dla aktualizacji zapewnia, że środowisko produkcyjne nie zostanie uszkodzone podczas wprowadzania zmian, bowiem każdy dysk jest całkowicie niezależne. Jednocześnie może to zapewniać wiarygodność przeprowadzonym testom aktualizacji i stanowić podstawę dla utworzenia kopii bezpieczeństwa przed wdrożeniem produkcyjnym.

Adam Dobrawy - Warszawa, 24 listopada 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie