Python dostępny w usłudze Strona

Wprowadziliśmy do usługi Strona możliwość uruchomienia aplikacji stworzonych z wykorzystaniem Python. Zwiększa to możliwość wyboru technologii aplikacji optymalnej do potrzeb Organizacji znacząco poprawiając doświadczenia użytkowników.

Naszym celem w HyperOne jest zwiększenie produktywności programistów i administratorów. W usłudze Strona umożliwialiśmy uruchamianie aplikacji internetowych stworzonych z wykorzystaniem PHP i Node.js bez konieczności pracy nad infrastrukturę bazową. Teraz umożliwiamy także wdrażanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Python.

Python ma wiele zalet, które ułatwiają tworzenie różnorodnych projektów, od startupów po duże platformy korporacyjne. Jednym z głównych powodów, dla których programiści tak bardzo lubią Python, jest to, że ma prostą składnię, która pozwala im wyrażać skomplikowane zagadnienie w zaledwie kilku wierszach kodu, ułatwia ona także rozwiązywanie błędów i debugowanie kodu. Składnia jest nastawiona na czytelność kodu, a jednocześnie wystarczająca prosta, aby klienci mogli ją zrozumieć, co ułatwia współpracę.

Python jest bardzo dojrzałym językiem o jednej z największych społeczności użytkowników. Oznacza to co najmniej dwie rzeczy: łatwiej jest znaleźć programistów do utrzymania projektu, a społeczność często dzieli się bibliotekami i poprawia narzędzia, co ma znaczący wpływ na produktywność.

Usługa Strona jest w pełni kompatybilna z najpopularniejszymi frameworkami HTTP – Django i Flask oraz usługą Baza danych w wariancie PostgreSQL i MySQL. Zapewnia to z jednej strony możliwość migracji istniejących aplikacji Organizacji. Z drugiej strony umożliwia programiście na wykorzystanie rozwiązania bez konieczności czasochłonnego poznawania dodatkowych narzędzi i poleceń.

Nie jest to ostatni krok rozwoju środowisk usługi Strona. Zamierzamy opracować rozwiązanie dla Ruby. Jesteśmy także otwarci na uwagi, potrzeby, a także sugestie innych środowisk, które Użytkownicy chcieliby wykorzystywać.

Usługa Strona dostępna jest obecnie w ramach Programu Early adopters. Program Early adopters stanowi rozwiązanie umożliwiające wcześniejsze udostępnienie nowych produktów lub usług tj. zasoby lub funkcjonalności w celu poznania doświadczeń Użytkowników, dodatkowych potrzeb, a także zweryfikowania założeń odnośnie współpracy z różnorodnymi środowiskami. Organizacji umożliwia to wpłynięcie na kształt usług, aby jak najpełniej odpowiadała one jej własnym potrzebom. W celu udziału w programie i wykorzystania usługi Strona wymagane jest zgłoszenie do Programu.

Adam Dobrawy - Warszawa, 28 listopada 2019 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie