Dostępność Python 3.8 i PHP 7.4 w usłudze Strona

Udostępniamy w ramach usługi HyperOna dostęp do najnowszych wydań języka PHP 7.4 i Python 3.8. Usprawniamy także możliwość zmiany wykorzystywanego obrazu środowiska wykonawczego.

Najnowsza wydania zapewniają dostęp do wielu nowych funkcji bezpieczeństwa i usprawnienia dla programistów. Mogą także przynieść wzrost szybkości działania aplikacji Organizacji.

Szczegóły dotyczące zmian dostępne są w dokumentacji języka PHP i języka Python.

Zachęcamy do przetestowania wpływu nowych wersji na działanie aplikacji Organizacji, a także przygotowania aktualizacji swoich aplikacji. Dzięki możliwościom usługi Strona oraz sposobie jej rozliczania przygotowanie odpowiedniego środowiska testowego jest szybką, nie wymagającą wysiłku operacją.

W celu przygotowania środowiska testowego rekomendujemy utworzenie migawki, a następnie na bazie migawki utworzenie nowej Strony z nowym obrazem środowiska wykonawczego. Tak utworzona strona będzie zawiera wszelkie dane zawarte w podstawowej Stronie bez wpływu na działanie podstawowej Strony. Pozwoli to zweryfikować kompatybilność aplikacji i ewentualnie przygotować aplikacje do nowych mechanizmów bez zakłóceń dla Organizacji.

W celu ułatwienia wprowadzenia zmian w środowisku produkcyjnym udostępniliśmy możliwość bezpośredniej zmiany obrazu środowiska wykonawczego aktualnie wykorzystywanego przez Stronę. Teraz jest to prosta operacja dostępna w CLI i Panelu Zarządzania. Dzięki temu w każdej chwili można dla istniejącej Strony zmienić wykorzystywany obraz środowiska wykonawczego na dowolną wersje - nowszą, aby skorzystać z nowych możliwości, albo niższą, jeżeli wystąpiły nieoczekiwane trudności.

Twórcy języka PHP i Python nieustannie rozwijają to oprogramowanie, umożliwiając budowanie coraz bardziej wydajnych i bezpiecznych serwisów WWW. Zachęcamy do korzystania z najnowszej udostępnionej wersji PHP i Python, aby zapewnić optymalna wydajność i bezpieczeństwo.

Adam Dobrawy, 19 marca 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie