# Dostępne aktualizacje PostgreSQL

Dążąc do zapewnienia nowych technologii łatwo dostępnymi udostępniliśmy nowe wydania PostgreSQL w ramach usługi Baza danych. Dzięki temu można sprawniej wdrożyć aktualne środowisko i zaktualizować obecne.

Usługa Bazy danych posiada obsługę różnych silników - MySQL 5.7, PostgreSQL 11, 12, 13. Stabilne, obiektowo-relacyjne system baz danych zapewniają szybki i skuteczny dostęp do danych Organizacji z wykorzystaniem języka SQL. Otwartoźródłowy silnik gwarantuje, że organizacja ma swobodę i niezależność wyboru form wdrożenia. Pozwala to także na użycie rozwiązania przez wiele kompatybilnych aplikacji.

Aby uczynić oprogramowanie bazodanowe łatwiej dostępnym i ograniczyć łączne koszty posiadania (TCO) rozwiązań udostępniliśmy usługę Bazę danych, a w niej szereg silników bazodanowych odpowiednich do najczęstszych zapotrzebowań. Pozwala to Platformie na wsparcie aktualizacji systemu operacyjnego, oprogramowania, optymalizacje, kopie zapasowe i monitorowanie poprawności pracy, która w innych przypadkach zajmuje wówczas cenny czas administratorów.

PostgreSQL to potężny, obiektowo-relacyjny system baz danych z ponad 30-letnim aktywnym rozwojem, który zyskał dobrą reputację dzięki swojej sprawdzonej architekturze, niezawodności, integralności danych, szerokiemu zestawowi funkcji i rozszerzalności. Stanowi podstawowy mechanizm składowania danych wielu narzędzi i Organizacji.

Nowe wydania PostgreSQL, które cieszą się jeszcze większą wydajnością i możliwościami przetwarzania danych, odpowiadają na rosnąc potrzeby Organizacji. Nowe wydania udostępniają między innymi istotny wzrost wydajność zapytań korzystających z agregacji, tabel partycjonowanych lub sortowania. Pozwalają także ograniczyć miejsce przechowywania danych dzięki deduplikacji wpisów indeksu B-drzewa. Programiści mogą docenić obsługę języka SQL/JSON, co znacząco usprawnia elastyczne podejście do struktury danych.

Zachęcamy do przetestowania wpływu nowych wersji na działanie aplikacji Organizacji. Dzięki możliwości w pełni samodzielnego zarządzania usługą za pośrednictwem Panelu Zarządzania i CLI przygotowanie środowiska testowego jest prostą i nie wymagającą wysiłku operacją. Dzięki mechanizmowi kopii bezpieczeństwa i sposobu rozliczania usługi Baza danych przygotowanie odpowiedniego środowiska nie wymaga wysokich kosztów. Przeprowadzenie operacji jest proste i bezpieczne dla środowiska produkcyjnego za sprawą izolacji poszczególnych Zasobów – nie ma ryzyka, że zmiany zakłócą funkcjonowanie produkcyjnej aplikacji.

Adam Dobrawy - Warszawa, 26 stycznia 2021 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie