Terraform

HashiCorp Terraform pozwala bezpiecznie i przewidywalnie tworzyć, zmieniać i ulepszać infrastrukturę. Jest to narzędzie open source, które kodyfikuje interfejsy API w deklaratywne pliki konfiguracyjne, które można udostępniać członkom zespołu, traktować jako kod, edytować, przeglądać i wersjonować.

Platforma jest kompatybilna z Hashicorp Packer poprzez wykorzystanie specjalnego dostawcy. Umożliwia wykonanie modyfikowanie podstawowych Zasobów Platformy w sposób sprawny, zarządzać zmianą i skutecznie utrzymywać taka infrastrukturę w długim okresie czasu.

Przegląd funkcji

Używając tego narzędzia, możesz m. in.:

  • uruchamiać, modyfikować i usuwać Wirtualne Maszyny,
  • zarządzać Adresami IP wykorzystywanymi przez Wirtualne Maszyny
  • synchronizować rzeczywisty stan środowiska z lokalnym

Wspierane systemy operacyjne

Wspierana jest obsługa następujących systemów operacyjnych

  • Linux
  • macOS
  • Microsoft Windows

Technologia wykonania

Narzędzie zostało wykonane w Golang.

Kod źródłowy dostępny jako otwarty projekt na GitHub. Wszelkie propozycje zmian mile widziane w formie nowego issue lub propozycji zmiany w formie pull request.