# Terraform

HashiCorp Terraform pozwala bezpiecznie i przewidywalnie tworzyć, zmieniać i ulepszać infrastrukturę. Jest to narzędzie open source, które kodyfikuje interfejsy API w deklaratywne pliki konfiguracyjne, które można udostępniać członkom zespołu, traktować jako kod, edytować, przeglądać i wersjonować.

Platforma jest kompatybilna z Hashicorp Terraform poprzez wykorzystanie specjalnego sterownika. Umożliwia wykonanie modyfikowanie podstawowych Zasobów Platformy w sposób sprawny, zarządzać zmianą i skutecznie utrzymywać taka infrastrukturę w długim okresie czasu. Sterownik zapewniający współprace narzędzia z Platformą stanowi odrębne oprogramowanie udostępniane bezpłatnie przez HyperOne bez dodatkowych opłat.

# Pobieranie Terraform

# Pobieranie sterownika HyperOne

# Przegląd funkcji

Używając tego narzędzia, można m. in.:

  • uruchamiać, modyfikować i usuwać Wirtualne Maszyny,
  • zarządzać Adresami IP wykorzystywanymi przez Wirtualne Maszyny
  • synchronizować rzeczywisty stan środowiska z lokalnym

# Wspierane systemy operacyjne

Wspierana jest obsługa następujących systemów operacyjnych

  • Linux
  • macOS
  • Microsoft Windows

# Technologia wykonania

Narzędzie zostało wykonane w Golang.

# Licencja

Kod źródłowy Terraform jest ogólnodostępny na licencji Mozilla Public License 2.0, co umożliwia bez dodatkowych opłat na m. in. używanie, kopiowanie, modyfikowania i rozpowszechniania (w tym sprzedaży) oryginalnego lub zmodyfikowanego oprogramowania w postaci binarnej lub źródłowej.

Kod źródłowy sterownika został udostępniony w portalu GitHub (opens new window) na licencji MIT co pozwala na używanie, kopiowanie, modyfikowania i rozpowszechniania (w tym sprzedaży) oryginalnego lub zmodyfikowanego oprogramowania w postaci binarnej lub źródłowej. Wszelkie propozycje zmian mile widziane w formie nowego issue lub propozycji zmiany w formie pull request.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie