Docker-Machine

Docker Machine to narzędzie, które pozwala zainstalować Docker Engine na wirtualnych serwerach i w prosty sposób nimi zarządzając z wykorzystaniem jednego narzędzia. Można użyć Docker-Machine do tworzenia serwerów na lokalnym komputerze Mac lub Windows, lecz także na Platformie.

Przegląd funkcji

Używając tego narzędzia, możesz m. in.:

  • uruchamiać, sprawdzać, zatrzymywać i ponownie uruchamiać Wirtualne Maszyny,
  • aktualizować oprogramowanie na Wirtualnej Maszynie
  • konfigurować lokalnego klienta Docker do pracy bezpośrednio z wybraną Wirtualną Maszyną.

Wspierane systemy operacyjne

Wspierana jest obsługa następujących systemów operacyjnych

  • Linux
  • macOS
  • Microsoft Windows
  • Alpine

Technologia wykonania

Narzędzie zostało wykonane w Golang.

Kod źródłowy dostępny jako otwarty projekt na GitHub. Wszelkie propozycje zmian mile widziane w formie nowego issue lub propozycji zmiany w formie pull request.