# Program Early adopters

# Wprowadzenie

Program Early adopters stanowi rozwiązanie umożliwiające wcześniejsze udostępnienie użytkownikom platformy nowych produktów lub usług tj. zasoby lub funkcjonalności w celu poznania doświadczeń Użytkowników, dodatkowych potrzeb, a także zweryfikowania założeń odnośnie współpracy z różnorodnymi środowiskami.

# Zgłoszenie do programu

Zgłoszenia do Programu dokonuje się poprzez kontakt z wsparciem Platformy. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis planowanego użycia oraz wskazanie istniejącego Projektu, w ramach którego będą wykorzystywane udostępnione usługi i funkcjonalności w ramach Programu. Zgłoszenia może dokonać dowolny Użytkownik, który posiada rolę owner w ramach Projektu.

# Oczekiwania i wymagania

W ramach opracowywania i oceny programu musimy zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z usług i jak możemy je poprawić. W trakcie programu operator Platformy może zwrócić się do Użytkownika Projektu o przeprowadzenie wywiadu celem zebrania informacji na temat. Możemy zadawać pytania dotyczące doświadczeń Użytkownika, jego znajomości programu, produktu lub usług oraz informacji demograficznych. Możesz odmówić odpowiedzi na pytania. Użyjemy tych informacji do ulepszania naszych produktów oraz usług i nie sprzedajemy ich nikomu.

# Zakończenie udziału w Programie

Udział w Programie może zostać zakończony:

 • na wniosek Użytkownika, który posiada rolę owner w ramach Projektu
 • w przypadku braku spełnienia wymagań i oczekiwań stawianych w ramach Programu
 • w dowolnym momencie wraz z zakończeniem Programu przez HyperOne

Wraz z zakończeniem udziału w Programie, wszelkie zasoby utworzone i dane wprowadzone w ramach Programu zostaną usunięte zgodnie z ogólnymi warunkami dla każdej z usług lub funkcjonalności.

# Cykl życia Zasobu w ramach Programu

# Wprowadzenie Zasobu do Programu

Opłaty za usługi w Programie mogą być obniżone, względem ogólnego cennika.

# Użytkowanie Zasobu w ramach Programu

Możliwości udostępnione w Programie mogą cechować się obniżonym standardem dostępności. HyperOne nie gwarantuje ciągłość dostarczania Usługi, ani funkcjonalności, ani kompatybilnością interfejsu (z całkowitym wycofaniem niektórych elementów włącznie) ze względu na ich dynamiczny rozwój w celu zaspokojenia potrzeb Projektów zgłoszonych do Programu.

# Usunięcie Zasobu z Programu

Zasoby utworzone w ramach Programu w przypadku zakończenia świadczenia w Programie, po uprzednim powiadomieniu przez Platformę, mogą podlegać jednemu lub wielu z następujących:

 • zmianie naliczania opłat zgodnie z ogólnym cennikiem
 • w przypadku zaniechania świadczenia - usunięciu Zasobu

# Kwestie prawne udziału

Zawsze staramy się ulepszać produkty i usługi, a Twoja opinia jako uczestnik programu Early adopters pomoże nam to zrobić. Jeśli zdecydujesz się przekazać nam pomysły, know-how, algorytmy, poprawki kodu, sugestie, prośby o ulepszenia, rekomendacje lub inne informacje zwrotne dotyczące naszych produktów lub usług, potwierdzasz i zgadzasz się, że HyperOne będzie miał nieodpłatną, w pełni opłaconą, ogólnoświatową, zbywalną, podlegająca licencjonowaniu, nieodwołalną i bezterminową licencję na wdrożenie, wykorzystanie, modyfikację, komercyjne wykorzystanie i włączenie ich do naszych produktów, usług i dokumentacji.

# Usługi obecnie dostępne w programie

# Dziennik

Program Early adopters dla Dziennika stanowi rozwiązanie umożliwiające wcześniejsze udostępnienie możliwości Dziennika, w szczególności dla Projektów które:

 • wykorzystują rozproszone logicznie lub geograficznie usługi na przykład: grupy routerów lub innych urządzeń sieciowych
 • wymagają zabezpieczenia dziennika (logów) swoich usług w przypadku lokalnych awarii

oraz posiadają potrzebę:

 • sprawnego analizowania wpisów zdarzeń w celu analizy na przykład: błędów, usterek, dostępów
 • długoterminowego przechowywania i zarządzania dziennikiem zdarzeń
 • inną, którą Dziennik może efektywnie zrealizować

# Strona

Program Early adopters dla Dziennika stanowi rozwiązanie umożliwiające wcześniejsze udostępnienie możliwości Dziennika, w szczególności dla Projektów które:

 • wymagają prezentowania publicznie strony internetowej w internecie
 • inną, którą Strona może efektywnie zrealizować

oraz posiadają potrzebę:

 • sprawnego wdrażania nowych wydań aplikacji
 • przeprowadzenie testów odtworzeniowych środowiska i weryfikacja zmian
 • oczekują trwałego zabezpieczenia gromadzonych danych (także przed zmianami użytkownikami)
 • wymagają elastycznego podejścia do zasobów
 • inną, którą Strona może efektywnie zrealizować

# Baza danych

Program Early adopters dla Baza danych stanowi rozwiązanie umożliwiające wcześniejsze udostępnienie możliwości Dziennika, w szczególności dla Projektów które:

 • świadczą aplikacje internetowe, które tj. sklepy internetowe, portale internetowe,
 • wymagają zabezpieczenia dziennika (logów) swoich usług w przypadku lokalnych awarii

oraz posiadają potrzebę:

 • przeprowadzenie testów odtworzeniowych środowiska i weryfikacja zmian
 • składowania i łatwego dostępu do danych wytwarzanych przez aplikacje komputerowe
 • długoterminowego przechowywania i zarządzania dziennikiem zdarzeń
 • inną, którą Baza danych może efektywnie zrealizować
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie