# Zarządzanie dostępem

Platformy udostępnia rozbudowane mechanizmy zarządzania dostępem i tożsamością, które można skonfigurować na wiele sposobów, aby zaspokoić różne potrzeby. W tym celu Platforma udostępnia mechanizm „projekt”, „organizacja” i „użytkownik”.

# Zastosowanie

Zarządzanie dostępem jest funkcją Platformy HyperOne oferowaną bez dodatkowych opłat. Jednak przyznany dostęp może zostać wykorzystany przez użytkownika do zmian mający wpływ na wysokość opłat za korzystanie z innych usług.

Ta sekcja zawiera informacje na temat konfigurowania dostępów i sposobów zarządzania dostępem. Opisuje ona także odpowiedni interfejs API do zarządzania dostępem. Udostępnia on metody, za pomocą których można programowo zarządzać.

# Zobacz także

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie