Zarządzanie dostępem i tożsamością

Platformy uddostępnia rozbudowane mechanizmy zarzadzania dostępem i tożsamością, które można skonfigurować na wiele sposobów, aby zaspokoić różne potrzeby. Ta sekcja zawiera informacje na temat konfigurowania dostępów i sposobów zarządzania tożsamością.

Ta sekcja opisuje także odpowiedni interfejs API do zarzadzania dostępem i tożsamością. Udostępnia on metody, za pomocą których można programowo zarządzać.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie