# Zarządzanie zasobami

Wykorzystanie Usług Platformy odbywa się poprzez odpowiednie, samodzielne utworzenie i konfiguracje Zasobów przez uprawnionego Użytkownika. Pozwala to na szybkie, samodzielne uruchomienie nowych rozwiązań.

Ta sekcja zawiera informacje na temat utworzenia, usunięcia i modyfikowania Zasobów, a także ogólne reguły funkcjonowania Zasobów udostępnianych przez Platformę.

# Zastosowanie

Zarządzanie Zasobami możliwe jest z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi, aby spełnić zróżnicowane potrzeby Użytkowników tj.:

    Platforma zapewnia możliwość elastycznego skonfigurowania Zasobów, aby udostępnić typ i rozmiar Zasobów, które są potrzebne do działania projektu.

    # Zobacz także

    Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie