# Operacje Zasobu

# Cykl życia

# Utworzenie

Zasób może zostać utworzony w przypadku spełnienia wszystkich następujących warunków:

 • Projekt posiada dostępne środki na okres wykorzystania Zasobu przez 24 godziny lub pierwszy okres rozliczeniowy, w zależności co jest dłuższe
 • limit zasobów Projektu pozwala na utworzenie danego Zasobu
 • zostały spełnione wymagania specyficzne dla Zasobu

# Usuwanie

Zasób może zostać usunięty jeżeli spełnione zostaną wszystkie następujące warunki:

 • nie posiada Tagów z grupy chronione zdefiniowanej dla Projektu
 • zostały spełnione wymagania specyficzne dla Zasobu

# Zarządzanie

Zasób pozwala na wykonanie następujących typowych akcji, jeżeli nie określono inaczej:

 • zarządzanie danymi dostępowymi, których typ określono dla Zasobu
 • zarządzanie Tagami przypisanych do Zasobu
 • zmiana nazwy Zasobu
 • przekazanie do innego Projektu

# Dane dostępowe

Poszczególny Zasób może udostępniać następujące rodzaje danych dostępowych:

 • hasło
 • klucz SSH
 • certyfikat x.509

Hasła są przechowywane wyłącznie w postaci funkcji skrótu.

W celu wykorzystania klucza SSH w celu uprawnienia dostępu do Zasobu konieczne jest jego uprzednie zaimportowanie jako klucz SSH Użytkownika lub Projektu.

Zasób umożliwia dla wspieranych rodzajów danych dostępowych następujące operacje:

 • dodanie danych dostępowych
 • usunięcie danych dostępowych
 • zmiana nazwy danych dostępowych

# Zarządzanie Tagami

Tagi umożliwiają logiczne zgrupowanie w celu zbiorczego odwołania lub nadania im jednolitych właściwości.

Tag określony jest przez klucz i wartość.

Tag którego wartością klucza jest protected dodany do Zasobu uniemożliwia usunięcie Zasobu do momentu usunięcia tego Tagu.

# Przekazanie

Przekazanie wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Zasób nie jest w stanie Ograniczonego użycia
 • spełnione są warunki usunięcia Zasobu w pierwotnym Projekcie
 • Użytkownik posiada rolę owner w Projekcie przekazującym i w Projekcie docelowym
 • docelowy Projekt posiada dostęp do wszystkich Usług Zasobu
 • docelowy Projekt posiada środki wystarczające na pierwszy pełny okres rozliczeniowy Zasobu

W przypadku przekazania Zasobu:

 • zdarzenia w historii zdarzeń dla niego są widoczne tylko dla zdarzeń generowanych przez bieżący Projekt, do którego przypisany jest Zasób.
 • naliczana jest opłata za pierwszy pełny okres rozliczeniowy

Nie ulegają zmianie cykle rozliczeniowe, a standardowe opłaty za usługi są naliczane do czasu usunięcia Zasobu.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie