# Usprawnione funkcjonowanie graficznej konsoli Wirtualnej Maszyny

Wirtualna Maszyny w chmurze nie musi oznaczać wyłącznie dostępu do niej poprzez jej Adaptery sieciowe. Platforma udostępnia także inne formy zarządzania i użycia Wirtualnej maszyny. Jedną z nich jest graficzna konsola, która została w ostatnich tygodniach odświeżona.

Podstawowym sposobem dostępu do Wirtualnych Maszyn dla większości naszych użytkowników jest wykorzystanie Adapterów sieciowych i oprogramowanie pracujące w Wirtualnej Maszynie - serwer SSH, RDP, inną usługę zdalnego zarządzania. Wymagają one najczęściej specjalistycznego oprogramowania. Zależą także od konfiguracji systemu operacyjnego.

Istnieją jednak sytuacje, w których takie rozwiązanie nie jest wystarczające, a wykorzystanie Sieci Wirtualnej Maszyny nie jest możliwe. Przykładowo podczas awarii systemu konfiguracyjnego, gdy okazuje się, że użyta konfiguracja Wirtualnej Maszyny nie pozwala na skuteczne połączenie do niej. Może to wynikać z konieczności instalacji nowego systemu operacyjnego, gdzie taka konfiguracja jeszcze nie jest dostępna. Jak również z błędnej konfiguracji na przykład na skutek aktualizacji lub pomyłki podczas ustawień zapory sieciowej.

Dla takich sytuacji Platforma udostępnia dla każdej Wirtualnej Maszyny rozwiązanie – graficzną konsolę. Jest ona niezależna od sposobu skonfigurowania łączności wewnątrz Wirtualnej Maszyny. Sposób jej funkcjonowania jest zbliżony do fizycznego przyłączenia ekranu, klawiatury i myszy do fizycznego serwera, lecz zawsze gotowe bezpośrednio z okna przeglądarki z dowolnego miejsca.

Nowy interfejs graficznej konsoli rozwiązuje zgłaszane przez Użytkowników trudności, aby jego użycie było prostsze i intuicyjne. Warto zwrócić na kilka elementów, które mogą być szczególnie docenione przez Użytkowników.

Interfejs graficznej konsoli jest teraz w pełni zintegrowany z Panelem Zarządzania. Dzięki temu – pomimo użycia graficznej konsoli – możliwe jest stale, łatwe uzyskanie informacji o Wirtualnej Maszynie, która jest wykorzystywana.

Ułatwiono dostęp do graficznej klawiatury. Dotąd była ona możliwa do uzyskania, lecz ukryta pod skrótem klawiaturowym. Teraz jest ona wyraźnie widoczna pod podglądem ekranu w postaci przycisku. Graficzna klawiatura ekranowa jest doceniana i używana w przypadku użycia skrótów klawiaturowych w Wirtualnej Maszynie. Jest to szczególnie istotne w przypadku Wirtualnych Maszyn z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Window, gdzie Użytkownicy często wykorzystują skrót klawiaturowy Ctrl + Alt + Delete. Użycie do tego zwykłej klawiatury mogło kolidować z skrótem klawiaturowym przypisanym na ich komputerze.

Udostępniono możliwość łatwego wklejenia danych z lokalnego schowka do Wirtualnej Maszyny. Dzięki temu długie polecenia lub adresy URL nie wymagają żmudnego i podatnego na błędy przepisywania do graficznej konsoli, a mogą być wprowadzone jednym naciśnięciem przycisku graficznej klawiatury.

W celu użycia odświeżonej graficznej konsoli należy skorzystać z nowego Panelu Zarządzania. W szczegółach Wirtualnej Maszyna jest dostępna zakładka "connects", która umożliwia przejście do konsoli. Graficznej konsola Wirtualnej Maszyny jest dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich wariantów Wirtualnych Maszyn. Jednakże w związku z wykorzystaniem Wirtualnej Maszyny mogą być naliczone standardowe opłaty.

Adam Dobrawy - Warszawa, 26 stycznia 2021 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie