# Udostępniamy nowy Panel Zarządzania

Nowa wersja Panelu Zarządzania Platformy HyperOne jest już dostępna! Możliwe jest wykonanie wszystkich dotychczasowych operacji, a także umożliwia sprawne dodawanie nowych funkcjonalności w przyszłości, które już czekają na wdrożenie.

Nowy Panel Zarządzania jest obecnie dostępny pod adresem: v2-panel.hyperone.com (opens new window). Jego użycie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, jednak na skutek jego użycia tak jak dotychczas mogą być naliczone standardowe opłaty w związku z utworzonymi lub wykorzystywanymi usługami.

Panel Zarządzania stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy. Dla wielu naszych Użytkowników jest on podstawowym sposobem samodzielnego zarządzania usługami. Z informacji od Użytkowników wiemy, że ważna jest dla nich możliwość samodzielnego szybkiego i sprawnego uruchomienia nowych rozwiązań z jego użyciem. Z tego względu nowy Panel Zarządzania został zaprojektowany wokół przewidywalnej struktury nawigacyjnej, aby wszystkie niezbędne elementy mogły być łatwo odnalezione i nawet w przypadku nowych usług elementy Panelu Zarządzania były zgodne z dotychczasowymi doznaniami z innych jego części.

Zachowano tak mocno doceniany przez Użytkowników mechanizm gwarantujący synchronizacje wprowadzanych zmian. Dzięki temu, nawet kilku użytkowników pracując równocześnie, ale z różnych miejsc będzie widziało zmiany wykonywane przez innych użytkowników. Wprowadzone zmiany są widoczne "na żywo" bez przeładowania strony. Minimalizuje to szansę pomyłki, a także przypadkowego wprowadzenia wzajemnie wykluczających się zmian.

Wykorzystano także doceniono przez Użytkowników w poprzednim Panelu Zarządzania czytelną strukturę nawigacyjną. Dokonano jednak jej przeglądu i usprawniono wiele elementów w celu zachowania spójności w zachowaniu.

Podstawowymi elementami interfejsu w nowym Panelu Zarządzania to:

  • menu górne umożliwiającego wybór wykorzystywanego projektu i uzyskanie informacji o jego stanie środków
  • menu boczne przedstawiające usługi, którymi można zarządzać
  • pasek nawigacji (ang. breadcrumbs) zawierający informacje na temat aktualnego kontekstu operacji
  • obszar roboczy stanowiący podstawy element prezentujący informacje o usługach
  • zasobnik operacji (ang. drawer)

Menu górne przeznaczone jest do wyboru aktualnie wykorzystywanego Projektu i uzyskanie informacji o jego stanie środków. Umożliwia także rozwinięcie dodatkowego menu, które pozwala na:

  • przejście do właściwości aktualnego Użytkownika,
  • przejście do wykazu Organizacji i Projektów do których Użytkownik ma dostęp,
  • wylogowanie aktualnego Użytkownika.

Przykładowo, w celu uzyskania dostępu do faktur konieczne konieczne jest wybranie ikony w prawym, górnym roku symbolizującej menu dodatkowe. To umożliwi następnie wybranie "Organizacje", a następnie przejście do wykazu Organizacji, jej wyboru. To pozwoli na przejście do zapoznanie się z fakturami i pobranie każdej z nich.

Menu boczne zawiera informacje na temat usług, którymi można zarządzać. Prezentowane są one w zgrupowany sposób z wykorzystaniem kategorii usług tzw. przestrzeni nazw. Umożliwia to na szybkie odnalezienie potrzebnej usługi, nawet w obliczu stałego rosnącego zakresu usług udostępnionych przez Platformę.

Przykładowo, wewnątrz grupy "moc obliczeniowa" można odszukać zasób "wirtualne maszyny" odpowiedzialny za świadczenie usługi Wirtualnej Maszyny, a wewnątrz grupy "przechowywanie" można odszukać zasób "dysk" odpowiedzialny za świadczenie usługi Dysk.

Obszar roboczy stanowi podstawowe miejsce, gdzie prezentowane są informacje dla Użytkownika. W obszarze roboczym wykorzystywane są:

  • lista zasobów
  • szczegóły zasobu

Lista zasobów umożliwia przejście do utworzenia nowego zasobu, wykonania operacji na prezentowanych zasobach lub szczegółów danego zasobu. Możliwe jest także filtrowanie zasobów, a także zaznaczenie wielu w celu ich zbiorczego usunięcia.

Stosunkowo często zdarza się także, że w Projekcie pozostają Adresy IP, które nie są aktualnie wykorzystywane.

W nowym Panelu Zarządzania usunięcie wszystkich takich Adresów IP można przeprowadzić w mgnieniu oka. Wystarczy przejść do listy zarządzania Adresów IP poprzez wybór "adresy ip" w menu bocznym. Następnie przefiltrować z wykorzystaniem oczekiwanego stanu tj. poprzez wprowadzenie w pole tekstowe Unallocated. To pozwoli zaznaczyć jednocześnie wszystkie Adresy IP spełniające kryterium filtrowania, a następni je usunąć. Wystarczy kilka klików dla oszczędności Projekcie.

Szczegóły zasobu umożliwiają przejście zarządzanie zasobami podrzędnymi dla danego zasobu np. kluczy SSH lub historii dla istniejącej Strony, a także uzyskanie informacji o szczegółowych właściwościach usługi.

W przypadku wybrania wykonania operacji wykorzystywany jest podajnik operacji (ang. drawer), który ukazuje się z prawej strony ekranu. Jest on wyzwalany na żądanie użytkownika i pozwala na modyfikowanie zasobów i przeprowadzenie operacji na Platformie.

Wierzymy, że nowy Panel Zarządzania ułatwi samodzielne zarządzanie usługami. Jednakże stale jesteśmy otwarci na uwagi na temat sposób zarządzania oraz chętnie udzielimy wszelkich wyjaśnień w zakresie wykorzystania usług.

Adam Dobrawy - Warszawa, 27 sierpnia 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie