Operacje

Cykl życia

Utworzenie

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

  • nazwa
  • wariant

Usuwanie

Baza danych może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

Zarządzanie

Dla Baza danych charakterystyczne są następujące operacje:

  • zatrzymanie Bazy danych
  • uruchomienie Bazy danych

Uruchomienie Bazy danych

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Baza danych znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=database_project_instance_start]

Zatrzymanie Bazy danych

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Baza danych znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=database_project_instance_delete]

Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.

Typowe operacje

Dla Baza danych dostępne są następujące typowe operacje:

  • zmiana wyświetlanej nazwy
  • zarządzanie Tagami
  • zarządzanie danymi dostępowymi
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie