# Dostęp

Dostęp do Bazy danych odbywa się poprzez Sieć Internet z wykorzystaniem natywnego protokołu wybranego silnika bazodanowego.

Dostęp do Bazy danych w współdzielonym wariancie MySQL jest możliwy za pomocą następujących danych dostępowych:

  • nazwy użytkownika tożsamej identyfikatorowi Bazy danych
  • hasła określonego w właściwościach Zasobu.

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w Ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

# Adres dostępowy

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Bazy danych dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Bazy danych posiada format {identyfikator_zasobu}.instance.database.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud.. Dostępne są także Adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów.

Podstawowy Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A adres IP, który został przydzielony przez Platformę w celu świadczenia Bazy danych. W dowolnym czasie przydzielony adres IP może ulec zmianie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie