Dostęp

Dostęp do Bazy danych odbywa się poprzez Sieć Internet z wykorzystaniem natywnego protokołu wybranego silnika bazodanowego.

Dostęp do Bazy danych w współdzielonym wariancie MySQL jest możliwy za pomocą następujących danych dostępowych:

  • nazwy użytkownika tożsamej identyfikatorowi Bazy danych
  • hasła określonego w właściwościach Zasobu.

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w Ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

Adres dostępowy

Adres dostępowy posiada format {identyfikator_zasobu}.database.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud..

Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A adres IP, który został przydzielony przez Platformę w celu świadczenia Bazy danych. W dowolnym czasie przydzielony adres IP może ulec zmianie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie