# Ograniczone użycie

Ograniczone użycie stanowi operacje na Zasobie wyzwoloną automatycznie przez Platformę przewidzianą w charakterystyce Zasobu, której celem jest ograniczenie możliwości wykorzystana Zasobu.

Ograniczone użycie może zostać zastosowane w sytuacji:

  • braku dostępnych środków w Projekcie
  • wykrycia przez Platformę naruszenia zasad świadczenia Usług

# Brak dostępnych środków

Jeśli Projekt nie ma dostępnych środków, wówczas Ograniczone użycie zostanie zastosowane do wszystkich Zasobów Projektu.

W celu przywrócenia pracy Usług po uzupełnieniu dostępnych środków konieczne jest ich ponowne uruchomienie przez Użytkownika, który posiada wiedzę na temat bezpiecznego przebiegu procesu ponownego uruchomienia własnych Usług.

# Nadużycia

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad świadczenia Usług, wówczas Zasób lub Projekt może zostać wprowadzony w stan Ograniczonego użycia do momentu zabezpieczenia przed występowaniem podobnych sytuacji w przyszłości.

W celu przywrócenia pracy Usług w takiej sytuacji, prosimy o kontakt.

# Zarządzanie

Ograniczone użycie Zasobu umożliwia wykonywanie wyłącznie następujących operacji zarządzania:

  • usunięcie Zasobu
  • zarządzanie Tagami
  • inne operacje przewidziane w charakterystyce Zasobu

Po przejściu w ograniczone użycie efekt wprowadzenia zasobu w Ograniczone użycie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie