# Forma rozliczeń

Podstawą formą rozliczeń na Platformie jest pre-paid, czyli poprzez dokonanie wpłaty uzyskania środków z przeznaczeniem na wykorzystanie na usługi w ramach platformy.

W celu przyznania limitu kredytowego dla rozliczeń post-paid wymagane jest dokonanie indywidualnej oceny Organizacji w szczególności w zakresie kondycji finansowej oraz historii współpracy. Może wiązać się to z przedstawieniem przez Organizację dodatkowych dokumentów.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie