# Opłaty

Opłaty stanowią podstawę rozliczeń między Organizacją a Organizacją, która wykorzystuje Zasoby w konkretnym Projekcie.

Opłaty naliczane są w cyklach rozliczeniowych i w wysokości wyznaczonej przez charakterystykę Usługi. W celu przeanalizowania kosztu konkretnego Zasobu należy zapoznać się z właściwym opisem zasad naliczania opłat.

# Zasady naliczanie opłat

Obowiązują następujące ogólne zasady naliczania opłat:

  • Opłaty na podstawie czasu są naliczane od utworzenia Zasobu do usunięcia Zasobu.
  • Czas jest zaokrąglany w górę do najbliższego okresu rozliczeniowego.
  • Rozmiar jest zaokrąglany w górę do najbliższej jednostki rozliczeniowej.
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie