# Płatności

Płatność umożliwia zwiększenie przez Organizację środków dostępnych dla Projektu w celu wykorzystania ich na Usługi świadczone poprzez Platformę.

# Cykl życia

# Utworzenie

Płatność ulega utworzenia przez Platformę w następujących sytuacjach:

 • uiszczenia zapłaty wybranym kanałem płatności,
 • wprowadzenia kodu promocyjnego.

Uiszczenie zapłaty jest możliwe następującymi kanałami:

 • tradycyjnym przelewem, z wykorzystaniem indywidualnego rachunku bankowego przydzielonego Organizacji lub Projektowi.
 • PayPal
 • eCard - Visa, VisaCheckout, MasterCard, American Express, Maestro
 • dotPay - płatności błyskawiczne popularnych polskich banków, Blik, mTransfer

Wartość środków jest obniżona o wysokość podatku od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.

Ważność Płatności, czyli terminu do kiedy może być wykorzystywana, jest określona w Regulaminie Usług. Po jej przekroczeniu nie jest możliwe jej dalsze wykorzystanie.

Użytkownik podczas inicjowania Płatności może wskazać Projekt do którego Płatność zostanie przypisana lub zachować możliwość przypisania w przyszłości.

W przypadku płatności indywidualnego rachunku bankowego przydzielonego do Projektu płatność zostanie przypisana do tego Projektu.

# Usunięcie

Płatność nie może zostać usunięta. Płatność nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania.

W przypadku braku wykorzystania jakichkolwiek środków przez okres sześciu miesięcy zgromadzone środki w ramach Projektu wygasają.

# Przypisanie Płatności do Projektu

Płatność, która nie została dotychczas przypisana do żadnego Projektu może zostać przypisana do dowolnego Projektu danej Organizacji. Przypisanie płatności do Projektu zwiększa pulę środków Projektu.

# Stawki podatku VAT

# Podmioty z Polski

Wszelkie Organizacje z Polski są objęte standardowymi stawkami podatkowymi dla świadczonych usług zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

# Podmioty z Unii Europejskiej

Każda Organizacja z Unii Europejskiej powinna podać europejski numer identyfikacji na potrzeby VAT (VAT-EU), który podlega weryfikacji w systemie VIES (opens new window).

W przypadku poprawnej weryfikacji w systemie VIES nie zostanie naliczony podatek VAT. Faktura będzie posiadała adnotację informującą o odwrotnym obciążeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku VAT.

# Pozostałe podmioty

Nie zostaje naliczony podatek VAT.

# Kanały płatności

Dostępne kanały płatności zależą od kraju Organizacji.

# Podmioty z Polski

W przypadku Organizacji z Polski dostępne są następujące kanały płatności:

 • szybka płatność bankowa
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy
 • PayPal

# Podmioty z Uni Europejskiej

W przypadku Organizacji z Unii Europejskiej dostępne są następujące kanały płatności:

 • karta płatnicza
 • przelew bankowy
 • PayPal

# Pozostałe podmioty

W przypadku pozostałych Organizacji dostępne są następujące kanały płatności:

 • karta płatnicza - wystawiona przez bank lub organizację płatniczą z kraju Organizacji
 • PayPal - zweryfikowane konto należącego do podmiotu z kraju Organizacji
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie