# Połączenie do Bazy Danych MySQL z Python

Dokument przedstawia w jaki sposób uzyskać połączenie dostęp do Bazy Danych w wariancie MySQL:5.7 z języka programowania Python.

W celu wykonania połączenia zostanie wykorzystane biblioteka programistyczna pymysql.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do przewodnika wymagana jest:

# Konfiguracja

W celu instalacji wymaganej biblioteki wykonaj:

pip install pymysql

# Przygotowanie pliku

Utwórz nowy plik main.py o zawartości:

#!/usr/bin/python3
import pymysql

DATABASE_HOST='5ddb0911247716c384f31d0b.database.pl-waw-1.hyperone.cloud';
DATABASE_USER='5ddb0911247716c384f31d0b';
DATABASE_PASSWORD='TEZ5P6ZGpkVne6notPFTZsK3';
DATABASE_NAME='5ddb0911247716c384f31d0b';

db = pymysql.connect(DATABASE_HOST,DATABASE_USER,DATABASE_PASSWORD,DATABASE_NAME)
cursor = db.cursor()
cursor.execute("SELECT VERSION()")
data = cursor.fetchone()
print ("Database version : %s " % data)
db.close()

# Weryfikacja

W celu zweryfikowania połączenia wykonaj:

python main.py
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie