# Połączenie do Bazy Danych MySQL poprzez MySQL CLI

Dokument przedstawia w jaki sposób uzyskać połączenie dostęp do Bazy Danych w wariancie MySQL z wykorzystaniem standardowego CLI mysql.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do przewodnika wymagana jest:

# Użycie

W celu wykonania operacji wykonaj następujące polecenie:

mysql --host {fqdn} --user {id_zasobu} --password

gdzie:

  • --host winno przyjąć wartość Adresu dostępowego Bazy danych
  • --host winno przyjąć wartość ID Bazy danych
  • --password określa, że połączenie wymaga uwierzytelnienia

Po wykonaniu zostanie wyświetlone zapytanie o hasło.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie