# Połączenie do Bazy Danych PostgreSQL z Python

Dokument przedstawia w jaki sposób uzyskać połączenie dostęp do Bazy Danych w wariancie PostgreSQL z języka programowania Python.

W celu wykonania połączenia zostanie wykorzystane biblioteka programistyczna psycopg2-binary.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do przewodnika wymagana jest:

# Konfiguracja

W celu instalacji wymaganej biblioteki wykonaj:

pip install psycopg2-binary

# Przygotowanie pliku

Utwórz nowy plik main.py o zawartości:

#!/usr/bin/python3
import psycopg2

DATABASE_HOST='5ddb0988247716c384f31d12.database.pl-waw-1.hyperone.cloud';
DATABASE_USER='5ddb0988247716c384f31d12';
DATABASE_PASSWORD='TEZ5P6ZGpkVne6notPFTZsK3';
DATABASE_NAME='5ddb0988247716c384f31d12';

conn = psycopg2.connect(
    dbname=DATABASE_NAME,
    user=DATABASE_USER,
    host=DATABASE_HOST,
    password=DATABASE_PASSWORD
)

cur = conn.cursor()
cur.execute("SELECT version();")
print(cur.fetchone()[0])
cur.close()

conn.close()

# Weryfikacja

W celu zweryfikowania połączenia wykonaj:

python main.py
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie