# Połączenie do Bazy Danych PostgreSQL poprzez psql

Dokument przedstawia w jaki sposób uzyskać połączenie dostęp do Bazy Danych w wariancie postgres:10 i postgres:11 z wykorzystaniem standardowego CLI psql.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do przewodnika wymagana jest:

# Użycie

W celu wykonania operacji wykonaj następujące polecenie:

psql --host {fqdn} --user {id_zasobu} {id_zasobu}

gdzie:

  • {fqdn} winno przyjąć wartość Adresu dostępowego Bazy danych
  • {id_zasobu} winno przyjąć identyfikator Zasobu tj. Bazy danych

Po wykonaniu zostanie wyświetlone zapytanie o hasło.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie