# Połączenie do Bazy Danych MySQL z NodeJS

Dokument przedstawia w jaki sposób uzyskać połączenie dostęp do Bazy Danych w wariancie MySQL:5.7 z języka programowania NodeJS.

W celu wykonania połączenia zostanie wykorzystane biblioteka programistyczna mysql2.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do przewodnika wymagana jest:

# Konfiguracja

W celu instalacji wymaganej biblioteki wykonaj:

npm install mysql2

# Przygotowanie pliku

Utwórz nowy plik index.js o zawartości:

const mysql = require('mysql/promise');

const DATABASE_HOST='5cdcafbb145aad0e3d777290.database.pl-waw-1.hyperone.cloud';
const DATABASE_USER='5cdcafbb145aad0e3d777290';
const DATABASE_PASSWORD='strong-password';
const DATABASE_NAME='5cdcafbb145aad0e3d777290';

const main = async () => {
  const connection = await mysql.createConnection({
    host: DATABASE_HOST,
    user: DATABASE_USER,
    password: DATABASE_PASSWORD,
    database: DATABASE_NAME,
  });
  try {
    console.log(await connection.execute('SELECT NOW()'));
  } finally {
    await connection.end();
  }
};

main().catch(console.error);

# Weryfikacja

W celu zweryfikowania połączenia wykonaj:

nodejs index.js
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie