# Połączenie do Bazy Danych PostgreSQL z NodeJS

Dokument przedstawia w jaki sposób uzyskać połączenie dostęp do Bazy Danych w wariancie postgres:10 i postgres:11 z języka programowania NodeJS.

W celu wykonania połączenia zostanie wykorzystane biblioteka programistyczna pg.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do przewodnika wymagana jest:

# Konfiguracja

W celu instalacji wymaganej biblioteki wykonaj:

npm install pg

# Przygotowanie pliku

Utwórz nowy plik index.js o zawartości:

const mysql = require('pg');

const DATABASE_HOST='5cdcafbb145aad0e3d777290.database.pl-waw-1.hyperone.cloud';
const DATABASE_USER='5cdcafbb145aad0e3d777290';
const DATABASE_PASSWORD='strong-password';
const DATABASE_NAME='5cdcafbb145aad0e3d777290';

const {Client} = require('pg');

const main = async () => {
 		const client = new Client({
    user: DATABASE_USER,
    password: DATABASE_PASSWORD,
    database: DATABASE_NAME,
    host: DATABASE_HOST,
  });
  await client.connect();
  try {
    console.log(await client.query('SELECT 1'));
  } finally {
    await client.end();
  }
};

main().catch(console.error);

# Weryfikacja

W celu zweryfikowania połączenia wykonaj:

nodejs index.js
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie