# Połączenie do Strony z wykorzystaniem SSH

Klient SSH umożliwia połączenie ze zdalnym serwerem SSH. Protokół Secure Shell (SSH) jest często używany do zdalnych połączeń, umożliwiając dostęp do konsoli w trybie tekstowym na zdalnym komputerze. Może być również używany do przesyłania plików SCP i innych rzeczy.

Dostęp do danych Strony jest możliwy z wykorzystaniem SSH. Serwer SSH nasłuchuje na standardowym porcie 22 w celu umożliwienia łatwego ich zdalnego zarządzania.

Nazwa użytkownika wykorzystywana podczas połączenia SSH do usługi Strona jest zgodna z identyfikatorem Strony.

# Połączenie z macOS

Systemy operacyjne oparte na UNIX, takie jak macOS i Linux, zawierają wbudowane polecenie SSH.

Na komputerze Mac polecenie SSH można uruchomić za pośrednictwem aplikacji Terminal. W celu uruchomienia aplikacji "Terminal" wykorzystaj Finder. W Finderze wybierz Aplikacje (ang. "Applications"), następnie Narzędzia (ang. "Utilities") i Terminal (ang. "Terminal").

Aby połączyć się z serwerem SSH z macOS w oknie aplikacji "Terminal" wpisz:

ssh {id}@{adres_dostępowy}

gdzie:

  • {id} tożsamy jest z identyfikatorem Strony
  • {adres_dostępowy} określa adres dostępowy Strony

Podczas pierwszego połączenia wystąpi komunikat z prośbą o potwierdzenie tożsamości serwera:

The authenticity of host '5e3f909df5f8b9cf053d1088.vm.pl-waw-1.hyperone.cloud (62.181.8.159)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:9x1uB8A2ZeXL3TtRx2w01TGVoe3jLe/8e0iCcOv7Zdo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Jeśli tak naprawdę po raz pierwszy łączysz się z serwerem, zweryfikuj dane i wpisz yes, aby kontynuować. Nie potwierdzaj operacji, jeżeli nie masz pewności danych połączenia np. wykorzystujesz niezaufaną sieć bezprzewodową.

Jeśli wcześniej łączyłeś się z serwerem i widzisz ten komunikat, oznacza to, że odcisk palca serwera uległ zmianie lub nawiązujesz połączenie z podstawionym serwerem intruza. Niezwłocznie widzisz ten komunikat – przerwij połączenie i skontaktuj się z wsparciem technicznym.

Polecenie winno niezwłocznie po potwierdzeniu zwrócić się o podanie hasło:

5e443c8ff5f8b9cf05405d23@5e443c8ff5f8b9cf05405d23.website.pl-waw-1.hyperone.cloud's password:

Żadne zmiany nie będą widoczne na ekranie podczas wprowadzania hasła. Wprowadź hasło i zatwierdź operacje.

# Połączenie z Linux

Systemy operacyjne oparte na UNIX, takie jak macOS i Linux, zawierają wbudowane polecenie SSH.

Sposób uruchomienia SSH z systemu operacyjnego Linux zależy od wybranego środowiska graficznego i dystrybucji. Konieczne jest odszukanie aplikacji, która określana jest jako "Terminal" / "Konsola" / "Powłoka" w menu aplikacji.

Aby połączyć się z serwerem SSH z Linux w oknie aplikacji "Terminal" wpisz:

ssh {id}@{adres_dostępowy}

gdzie:

  • {id} określa identyfikator Strony
  • {adres_dostępowy} określa adres dostępowy Strony

To polecenie połączy się z serwerem SSH na porcie 22, który jest domyślny.

Podczas pierwszego połączenia wystąpi komunikat z prośbą o potwierdzenie tożsamości serwera:

The authenticity of host '5e443c8ff5f8b9cf05405d23.website.pl-waw-1.hyperone.cloud (62.181.8.159)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:9x1uB8A2ZeXL3TtRx2w01TGVoe3jLe/8e0iCcOv7Zdo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Jeśli tak naprawdę po raz pierwszy łączysz się z serwerem, zweryfikuj dane i wpisz yes, aby kontynuować. Nie potwierdzaj operacji, jeżeli nie masz pewności danych połączenia np. wykorzystujesz niezaufaną sieć bezprzewodową.

Jeśli wcześniej łączyłeś się z serwerem i widzisz ten komunikat, oznacza to, że odcisk palca serwera uległ zmianie lub nawiązujesz połączenie z podstawionym serwerem intruza. Niezwłocznie widzisz ten komunikat – przerwij połączenie i skontaktuj się z wsparciem technicznym.

Polecenie winno niezwłocznie po potwierdzeniu zwrócić się o podanie hasła:

5e3f909df5f8b9cf053d1088@5e3f909df5f8b9cf053d1088.website.pl-waw-1.hyperone.cloud's password:

Żadne zmiany nie będą widoczne na ekranie podczas wprowadzania hasła. Wprowadź hasło i zatwierdź operacje, aby nawiązać połączenie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie