# Użycie platformy Koa w usłudze Strona

Koa to platforma aplikacji przeznaczona dla języka NodeJS zoptymalizowany dla aplikacji internetowych i interfejsów API. Korzystając z funkcji asynchronicznych, Koa pozwala na odrzucanie wywołań zwrotnych i znacznie poprawia obsługę błędów. Koa nie łączy żadnego oprogramowania pośredniego w swoim rdzeniu i zapewnia elegancki zestaw metod, dzięki którym pisanie serwerów jest szybkie i przyjemne.

# Wymagania

Przed przystąpieniem do integracji należy mieć:

  • zainstalowane CLI
  • możliwość połączenia poprzez SSH do Strony

# Konfiguracja środowiska

# Utwórz nową Stronę z wykorzystaniem środowiska wykonawczego h1cr.io/website/node:12

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Konfiguracja aplikacji w konsoli Strony

# Utwórz katalog z wykorzystaniem polecenia mkdir app

Utwórz katalog ~/app wykonując następujące polecenie:

mkdir ~/app

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Utwórz nowy projekt npm

Wykonaj następujące polecenie:

npm init -y

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zainstaluj pakiet koa

Wykonaj następujące polecenie:

npm install --save koa

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Utwórz plik startowy aplikacji

Utwórz nowy plik konfiguracyjny:

sudo nano /data/app/index.js

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Wklej poniższą zawartość:

const Koa = require('koa');
const process = require('process');

const app = new Koa();

app.use((ctx) => {
    ctx.body = 'Hello World';
});

app.listen(process.env.PORT);

# Zweryfikuj start aplikacji

Wykonaj następujące polecenie:

node ~/app

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zrestartuj Stronę

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Weryfikacja

# Otwórz Stronę w przeglądarce

Otwórz w przeglądarce adres

http://{website.fqdn}/

Zastąp poniższe wartości:

  • {website.fqdn} - adres dostępowy Strony

# Rozwiązywanie problemów

W przypadku uzyskania przez Stronę stanu Exited lub Restarting po jej uruchomieniu:

  • zatrzymaj i uruchom Stronę ponownie,
  • zweryfikuj poprawność kodu aplikacji np. poprzez wykorzystanie h1 website ssh --website 5da87dbb57eecf36a9fd27ce --command 'node app'

# Zobacz także

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie