# Dostęp

Dostęp do Strony odbywa się poprzez Sieć Internet z wykorzystaniem:

  • protokołu HTTP/HTTPS, w zakresie środowiska wykonawczego aplikacji
  • protokołu SFTP, w zakresie danych aplikacji

Połączenie do środowiska wykonawczego może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem adresu IP:

  • wskazanego poprzez Adres dostępowy
  • load-balancera w Regionie, w którym Strona istnieje

Połączenie w celu zarządzania danymi aplikacji może zostać przeprowadzone wyłącznie z wykorzystaniem Adresu dostępowego.

Każde połączenie SSL/TLS w ramach rozszerzenia Oznaczenia nazwy serwera (ang. Server Name Indication, SNI) i każde przesłane żądanie HTTP w nagłówku Host winno wykorzystywać jeden z poniższych adresów domenowych:

  • podstawowy Adres dostępowy Strony tj. {id zasobu}.instance.website.{region}.hyperone.cloud
  • adres domenowy Strony

Każde połączenie SSH winno wykorzystywać nazwę użytkownika tożsamą identyfikatorowi (ID) Strony.

Ruch wychodzący do Sieci Internet z wykorzystaniem protokołu TCP na porcie 25 jest filtrowany. W razie potrzeby umożliwienia takiej komunikacji prosimy o kontakt.

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w Ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

# Adresy dostępowe

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Strony dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Strony posiada format {identyfikator_zasobu}.instance.website.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud..

Dostępne są także Adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów, jednakże nie umożliwiają one skutecznego dostępu do środowiska wykonawczego za pośrednictwem protokołu HTTP / HTTPS.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie