Dostęp

Dostęp do Strony odbywa się poprzez Sieć Internet z wykorzystaniem:

  • protokołu HTTP/HTTPS, w zakresie środowiska wykonawczego aplikacji
  • protokołu SFTP, w zakresie danych aplikacji

Połączenie do środowiska wykonawczego może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem adresu IP:

  • wskazanego poprzez adres dostępowy
  • load-balancera w Regionie, w którym Strona istnieje

Połączenie w celu zarządzania danymi aplikacji może zostać przeprowadzone wyłącznie z wykorzystaniem adresu dostępowego.

Każde połączenie SSL/TLS w ramach rozszerzenia Oznaczenia nazwy serwera (ang. Server Name Indication, SNI) i każde przesłane żądanie HTTP w nagłówku Host winno wykorzystywać jeden z poniższych adresów domenowych:

  • adres dostępowy Strony tj. {id zasobu}.website.{region}.hyperone.cloud
  • adres domenowy Strony

Każde połączenie SSH winno wykorzystywać nazwę użytkownika tożsamą identyfikatorowi (ID) Strony.

Ruch wychodzący do Sieci Internet z wykorzystaniem protokołu TCP na porcie 25 jest filtrowany. W razie potrzeby umożliwienia takiej komunikacji prosimy o kontakt.

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w Ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie