# Potencjalne stany Zasobu

Zasób Strona może przyjąć następujące stany:

  • Creating – Strona jest w trakcie tworzenia. Po niedługiej chwili powinna przyjąć stan Online.
  • Online - Strona pracuje prawidłowo.
  • Restarting – Proces aplikacji podlega ponownemu uruchomieniu, gdyż uległ zatrzymaniu. Proces aplikacji może ulec zatrzymaniu np. na skutek zakończenia swojego procesu przez aplikacje lub przekroczenia przydziału pamięci operacyjnej. Po niedługiej chwili Strona powinna przyjąć stan Online lub - po pięciokrotnej próbie ponownego uruchomienia – stan Exited.
  • Exited – Proces aplikacji uległ trwałemu zatrzymaniu.
  • Processing - Strona ulega w tym momencie modyfikacji.
  • Off - Strona została zatrzymana
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie