# Dokumentacja referencyjna

# Cykl życia

# Utworzenie

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

 • nazwa
 • wariant
 • obraz środowisko wykonawczego
 • domena

Strona może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

 • wybrany obraz środowiska wykonawczego jest akceptowanym obrazem Platformy,
 • specyficzny adres domenowy nie jest wykorzystywany przez inne wystąpienie Strony w Regionie,
 • wszystkie ogólne warunki utworzenia Zasobu

Aktualnie obsługiwane obrazy środowiska wykonawczego to:

 • ID: h1cr.io/website/nginx-static:latest
 • ID: h1cr.io/website/node:12
 • ID: h1cr.io/website/node:14
 • ID: h1cr.io/website/node:latest
 • PHP 5.6 (ID: h1cr.io/website/php-apache:5.6) - phpinfo (opens new window)
 • PHP 7.2 (ID: h1cr.io/website/php-apache:7.2) - phpinfo (opens new window)
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:7.3
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:7.4
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:8.0
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:latest
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3.7
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3.8
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3.9
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:latest
 • ID: h1cr.io/website/ruby-passenger:2.7
 • ID: h1cr.io/website/ruby-passenger:latest

W razie potrzeby obsługi innych środowisk wykonawczych lub zmiany w obecnie udostępnionych prosimy o kontakt.

# Usuwanie

Strona może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Strony charakterystyczne są następujące operacje:

 • zatrzymanie Strony
 • uruchomienie Strony
 • zarządzanie domenami
 • zarządzanie zmiennymi środowiskami
 • zmiana obrazu środowiska wykonawczego

# Uruchomienie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Off
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

# Zatrzymanie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Running

# Zrestartowanie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Running, Restarting, Dead, Created
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

# Zarządzanie domenami

Operacje zarządzania domenami mogą zostać wykonane po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Off
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

# Zarządzanie zmiennymi środowiskami

Operacje zarządzania zmiennymi środowisko mogą zostać wykonane po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Off

# Zmiana obrazu środowiska wykonawczego

Operacja zmiany obrazu środowiska wykonawczego może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Running, Restarting, Removing, Dead, Created, Terminated, Off

# Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.

# Typowe operacje

Dla Strona dostępne są następujące typowe operacje:

 • zmiana wyświetlanej nazwy
 • zarządzanie Tagami
 • zarządzanie danymi dostępowymi

# Ograniczone użycie

W przypadku ograniczonego użycia:

# Dostęp

Dostęp do Strony odbywa się poprzez Sieć Internet z wykorzystaniem:

 • protokołu HTTP/HTTPS, w zakresie środowiska wykonawczego aplikacji
 • protokołu SFTP, w zakresie danych aplikacji

Połączenie do środowiska wykonawczego może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem adresu IP:

 • wskazanego poprzez Adres dostępowy
 • load-balancera w Regionie, w którym Strona istnieje

Połączenie w celu zarządzania danymi aplikacji może zostać przeprowadzone wyłącznie z wykorzystaniem Adresu dostępowego.

Każde połączenie SSL/TLS w ramach rozszerzenia Oznaczenia nazwy serwera (ang. Server Name Indication, SNI) i każde przesłane żądanie HTTP w nagłówku Host winno wykorzystywać jeden z poniższych adresów domenowych:

 • podstawowy Adres dostępowy Strony tj. {id zasobu}.instance.website.{region}.hyperone.cloud
 • adres domenowy Strony

Każde połączenie SSH winno wykorzystywać nazwę użytkownika tożsamą identyfikatorowi (ID) Strony.

Ruch wychodzący do Sieci Internet z wykorzystaniem protokołu TCP na porcie 25 jest filtrowany. W razie potrzeby umożliwienia takiej komunikacji prosimy o kontakt.

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w Ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

# Adresy dostępowe

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Strony dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Strony posiada format {identyfikator_zasobu}.instance.website.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud..

Dostępne są także Adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów, jednakże nie umożliwiają one skutecznego dostępu do środowiska wykonawczego za pośrednictwem protokołu HTTP / HTTPS.

# Opłaty

Opłaty naliczane są w zależności od wybranego wariantu i zajmowanej przestrzeni.

Opłaty za wariant są naliczane w zależności od jego rodzaju i czasu jego wykorzystania - czas liczony jest w okresach rozliczeniowych jednej godziny.

Opłaty za zajmowane przestrzeń są naliczane w zależności od jej rozmiaru w GB. Rozmiar jest zaokrąglany w górę do najbliższej dziesiątki jednostki rozliczeniowej.

# Warianty

Nazwa
website

# Lokalizacja

Dostępne w następujących publicznych regionach:

 • pl-waw-1
 • wszystkie Regiony specjalne

# Cennik

Informacja przygotowana indywidualnie na podstawie analiz potrzeb w kontakcie z wsparciem.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie