# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

 • nazwa
 • wariant
 • obraz środowisko wykonawczego
 • domena

Strona może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

 • wybrany obraz środowiska wykonawczego jest akceptowanym obrazem Platformy,
 • specyficzny adres domenowy nie jest wykorzystywany przez inne wystąpienie Strony w Regionie,
 • wszystkie ogólne warunki utworzenia Zasobu

Aktualnie obsługiwane obrazy środowiska wykonawczego to:

 • ID: h1cr.io/website/nginx-static:latest
 • ID: h1cr.io/website/node:12
 • ID: h1cr.io/website/node:14
 • ID: h1cr.io/website/node:latest
 • PHP 5.6 (ID: h1cr.io/website/php-apache:5.6) - phpinfo (opens new window)
 • PHP 7.2 (ID: h1cr.io/website/php-apache:7.2) - phpinfo (opens new window)
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:7.3
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:7.4
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:8.0
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:latest
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3.7
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3.8
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3.9
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:latest
 • ID: h1cr.io/website/ruby-passenger:2.7
 • ID: h1cr.io/website/ruby-passenger:latest

W razie potrzeby obsługi innych środowisk wykonawczych lub zmiany w obecnie udostępnionych prosimy o kontakt.

# Usuwanie

Strona może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Strony charakterystyczne są następujące operacje:

 • zatrzymanie Strony
 • uruchomienie Strony
 • zarządzanie domenami
 • zarządzanie zmiennymi środowiskami
 • zmiana obrazu środowiska wykonawczego

# Uruchomienie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Off
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

# Zatrzymanie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Running

# Zrestartowanie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Running, Restarting, Dead, Created
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

# Zarządzanie domenami

Operacje zarządzania domenami mogą zostać wykonane po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Off
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

# Zarządzanie zmiennymi środowiskami

Operacje zarządzania zmiennymi środowisko mogą zostać wykonane po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Off

# Zmiana obrazu środowiska wykonawczego

Operacja zmiany obrazu środowiska wykonawczego może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: Running, Restarting, Removing, Dead, Created, Terminated, Off

# Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.

# Typowe operacje

Dla Strona dostępne są następujące typowe operacje:

 • zmiana wyświetlanej nazwy
 • zarządzanie Tagami
 • zarządzanie danymi dostępowymi
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie