Operacje

Cykl życia

Utworzenie

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

 • nazwa
 • wariant
 • obraz środowisko wykonawczego
 • domena

Strona może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

 • wybrany obraz środowiska wykonawczego jest akceptowanym obrazem Platformy,
 • specyficzny adres domenowy nie jest wykorzystywany przez inne wystąpienie Strony w Regionie,
 • wszystkie ogólne warunki utworzenia Zasobu

Aktualnie obsługiwane obrazy środowiska wykonawczego to:

 • ID: h1cr.io/website/filebrowser:latest
 • ID: h1cr.io/website/nginx-console:latest
 • ID: h1cr.io/website/nginx-static:latest
 • ID: h1cr.io/website/node-console:12
 • ID: h1cr.io/website/node-console:14
 • ID: h1cr.io/website/node-console:latest
 • ID: h1cr.io/website/node:12
 • ID: h1cr.io/website/node:14
 • ID: h1cr.io/website/node:latest
 • PHP 5.6 (ID: h1cr.io/website/php-apache:5.6) - phpinfo
 • PHP 7.2 (ID: h1cr.io/website/php-apache:7.2) - phpinfo
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:7.3
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:7.4
 • ID: h1cr.io/website/php-apache:latest
 • ID: h1cr.io/website/php-console:5.6
 • ID: h1cr.io/website/php-console:7.2
 • ID: h1cr.io/website/php-console:7.3
 • ID: h1cr.io/website/php-console:7.4
 • ID: h1cr.io/website/php-console:latest
 • ID: h1cr.io/website/python-console:3.7
 • ID: h1cr.io/website/python-console:3.8
 • ID: h1cr.io/website/python-console:latest
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger-console:3.7
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger-console:3.8
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3.7
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:3.8
 • ID: h1cr.io/website/python-passenger:latest
 • ID: h1cr.io/website/ruby-console:2.7
 • ID: h1cr.io/website/ruby-console:3.0
 • ID: h1cr.io/website/ruby-console:latest
 • ID: h1cr.io/website/ruby-passenger:2.7
 • ID: h1cr.io/website/ruby-passenger:3.0
 • ID: h1cr.io/website/ruby-passenger:latest

W razie potrzeby obsługi innych środowisk wykonawczych lub zmiany w obecnie udostępnionych prosimy o kontakt.

Usuwanie

Strona może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

Zarządzanie

Dla Strony charakterystyczne są następujące operacje:

 • zatrzymanie Strony
 • uruchomienie Strony
 • zarządzanie domenami
 • zarządzanie zmiennymi środowiskami
 • zmiana obrazu środowiska wykonawczego

Uruchomienie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=website_project_instance_start]
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

Zatrzymanie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=website_project_instance_stop]

Zrestartowanie Strony

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=website_project_instance_restart]
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

Zarządzanie domenami

Operacje zarządzania domenami mogą zostać wykonane po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=website_project_instance_domain_create]
 • Strona nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

Zarządzanie zmiennymi środowiskami

Operacje zarządzania zmiennymi środowisko mogą zostać wykonane po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=website_project_instance_domain_env]

Zmiana obrazu środowiska wykonawczego

Operacja zmiany obrazu środowiska wykonawczego może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Strona znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=website_project_instance_update]

Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.

Typowe operacje

Dla Strona dostępne są następujące typowe operacje:

 • zmiana wyświetlanej nazwy
 • zarządzanie Tagami
 • zarządzanie danymi dostępowymi
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie