# Użycie aplikacji WSGI w usłudze Strona

Interfejs bramy serwera WWW (WSGI) to standardowy interfejs między oprogramowaniem serwera WWW a aplikacjami WWW napisanymi w języku Python. Posiadanie standardowego interfejsu ułatwia korzystanie z aplikacji obsługującej WSGI z wieloma różnymi serwerami WWW.

# Wymagania

Przed przystąpieniem do integracji należy mieć:

  • zainstalowane CLI
  • możliwość połączenia poprzez SSH do Strony

# Konfiguracja środowiska

# Utwórz nową Stronę z wykorzystaniem środowiska wykonawczego h1cr.io/website/python-passenger:3

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Konfiguracja aplikacji w konsoli Strony

# Utwórz katalog z wykorzystaniem polecenia mkdir app

Utwórz katalog ~/app wykonując następujące polecenie:

mkdir ~/app

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Utwórz plik serwera WSGI

Utwórz nowy plik konfiguracyjny:

sudo nano /data/app/passenger_wsgi.py

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Wklej poniższą zawartość:

def application(environ, start_response):
    start_response('200 OK', [('Content-type', 'text/plain')])
    return ["Hello, world!"]

# Zrestartuj Stronę

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Weryfikacja

# Otwórz Stronę w przeglądarce

Otwórz w przeglądarce adres

http://{website.fqdn}/

Zastąp poniższe wartości:

  • {website.fqdn} - adres dostępowy Strony

# Rozwiązywanie problemów

W przypadku uzyskania przez Stronę stanu Exited lub Restarting po jej uruchomieniu:

  • zatrzymaj i uruchom Stronę ponownie,
  • zweryfikuj poprawność kodu aplikacji np. poprzez wykorzystanie h1 website ssh --website 5da87dbb57eecf36a9fd27ce --command 'python ~/app/passenger_wsgi.py'

# Zobacz także

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie