# Użycie platformy Django w usłudze Strona

Django to wysokopoziomowa platforma aplikacji internetowych Python, która zachęca do szybkiego rozwoju i czystego, pragmatycznego projektowania. Zbudowany przez doświadczonych programistów zajmuje się wieloma problemami związanymi z tworzeniem stron internetowych, co pozwala programiście skupić się na pisaniu aplikacji bez konieczności wymyślania powtarzalnych elementów. Stanowi jedną z najpopularniejszych platform aplikacji internetowych Python.

# Wymagania

Przed przystąpieniem do integracji należy mieć:

  • zainstalowane CLI
  • możliwość połączenia poprzez SSH do Strony

# Konfiguracja środowiska

# Utwórz nową Stronę z wykorzystaniem środowiska wykonawczego h1cr.io/website/python-passenger:3

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Konfiguracja aplikacji w konsoli Strony

# Utwórz nowe wirtualne środowisko

Wykonaj następujące polecenie:

virtualenv env

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Aktywuj wirtualne środowisko

Wykonaj następujące polecenie:

source env/bin/activate

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zainstaluj pakiet Django

Wykonaj następujące polecenie:

pip install Django

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zainicjalizuj projekt Django

Wykonaj następujące polecenie:

django-admin.py startproject app

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Utwórz plik serwera WSGI

Utwórz nowy plik konfiguracyjny:

sudo nano /data/app/passenger_wsgi.py

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Wklej poniższą zawartość:

from app.wsgi import application

# Zweryfikuj import aplikacji

Wykonaj następujące polecenie:

python ~/app/passenger_wsgi.py

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zrestartuj Stronę

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Weryfikacja

# Otwórz Stronę w przeglądarce

Otwórz w przeglądarce adres

http://{website.fqdn}/

Zastąp poniższe wartości:

  • {website.fqdn} - adres dostępowy Strony

# Rozwiązywanie problemów

W przypadku uzyskania przez Stronę stanu Exited lub Restarting po jej uruchomieniu:

  • zatrzymaj i uruchom Stronę ponownie,
  • zweryfikuj poprawność kodu aplikacji np. poprzez wykorzystanie h1 website ssh --website 5da87dbb57eecf36a9fd27ce --command 'python ~/app/passenger_wsgi.py'

# Zobacz także

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie