# Konfiguracja rsyslog do użycia Dziennika

Przedstawimy w jaki sposób skonfigurować rsyslog na platformie Linux w celu wykorzystania Dziennika.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do integracji powinieneś mieć:

 • zainstalowany system Linux
 • dostęp sudo
 • zainstalowaną aktualną wersje rsyslog
 • skonfigurowane przekazywanie logów do rsyslog
 • otwarty port 6514 dla połączeń wychodzących
 • utworzony Dziennik, zgodnie z instrukcją
 • dodane hasło w Dzienniku, zgodnie z instrukcją

# Konfiguracja

# Utwórz plik konfiguracyjny

Utwórz nowy plik konfiguracyjny:

sudo nano /etc/rsyslog.d/21-h1-lass.conf

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Wklej poniższą zawartość:

# Konfiguracja kolejki wspomaganej dyskiem
$ActionQueueFileName fwdRule1 # unikalny prefiks nazwy dla plików spool
$ActionQueueMaxDiskSpace 1g  # limit przestrzeni 1 GB (używaj jak najwięcej)
$ActionQueueSaveOnShutdown on # zapisz komunikaty na dysku podczas zamykania
$ActionQueueType LinkedList  # wykonuj asynchronicznie
$ActionResumeRetryCount -1  # ponawiaj w nieskończoność próby, jeśli host jest wyłączony

# Zdefiniuj format szablonu, aby uwzględnić identyfikator dziennika i hasło
template(name="HyperOneTemplate" type="string"
 string="<%pri%>%protocol-version% %timestamp:::date-rfc3339% %HOSTNAME% %app-name% %procid% %msgid% [{log_id}:{secret}@HyperOne tag=\"Rsyslog\"]%msg%\n")

# Wysyłaj wiadomości przez TCP z pomocą szablonu.
action(type="omfwd" protocol="tcp" target="{log_id}.journal.pl-waw-1.hyperone.com" port="6514" template="HyperOneTemplate")

Zastąp poniższe wartości:

 • {log_id} - identyfikator Dziennika
 • {secret} - hasło dodane do Dziennika

# Zrestartuj usługę rsyslog

W celu zrestartowania usługi wykonaj następujące polecenie:

sudo systemctl restart rsyslog

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Weryfikacja

# Wyślij pierwszy wpis

Wykonaj następujące polecenie:

echo "Hello World!" | logger

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Odczytaj pierwszy wpis

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie