# Konfiguracja Docker w celu wysyłania zdarzeń do Dziennik z wykorzystaniem rozszerzenia HyperOne

Docker to narzędzie, które wykorzystują wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego do dostarczania oprogramowania w pakietach zwanych kontenerami. Kontenery są odizolowane od siebie i zawierają oprogramowanie, biblioteki i pliki konfiguracyjne; mogą komunikować się ze sobą poprzez dobrze zdefiniowane kanały.

Dziennik jest kompatybilny z oprogramowaniem Docker poprzez wykorzystanie specjalnego rozszerzenia. Umożliwia ono bieżące przekazywanie informacji na temat wpisów dzienników zdarzeń (logów) do usługi Dziennik, jak również ich wygodny odczyt. Rozszerzenie zapewniający współprace narzędzia z Platformą stanowi odrębne oprogramowanie udostępniane bezpłatnie przez HyperOne bez dodatkowych opłat.

# Wymagania

Przed przystąpieniem do integracji powinieneś mieć:

# Instalacja

W celu instalacji należy wykorzystać następujące polecenie:

docker plugin install --grant-all-permissions h1cr.io/h1-docker-logging-plugin

# Użycie

W celu przesłania wpisów dzienników do usługi Dziennik w przypadku użycia Docker CLI należy wykorzystać następujące polecenie:

docker run --rm --label x \
  --log-driver 'h1cr.io/h1-docker-logging-plugin:latest' \
  --log-opt journal-fqdn=5d78e1427fd7e0228fe18f46.journal.pl-waw-1.hyperone.cloud \
  --log-opt journal-token=test \
  -it alpine id

gdzie:

 • journal-fqdn zawiera adres dostępowy Dziennika
 • journal-token zawiera hasło dodane do Dziennika

W celu przesłania wpisów dzienników do usługi Docker w przypadku użycia Docker-Compose należy wykorzystać następującą konfiguracje:

---
version: '3.7'
services:
 application:
  image: nginx
  logging:
    driver: 'h1cr.io/h1-docker-logging-plugin:latest'
    options:
     journal-fqdn: 'xxxxxx.journal.pl-waw-1.hyperone.cloud'
     journal-token: 'xxxxx'

# Weryfikacja

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne.

W celu weryfikacji działania integracji możesz wykorzystać następujące polecenie CLI.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem CLI wykonaj następujące polecenie:

h1 log stream --log my-log --since 15m

gdzie:

 • --log określa nazwę lub identyfikator Dziennika
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie