Utworzenie Dziennika

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób utworzyć Dziennika, który możesz wykorzystać do archiwizowania logów lub ich analizy w czasie rzeczywistym.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Instrukcja

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem CLI wykonaj polecenie zbliżone do poniższego:

h1 insight journal create --project 5f64e2468c71177993874510 --location pl-waw-1 --name simple-journal --service /billing/project/platform/service/5c9cc2d0255c16c3e899a4ea --retention 30
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie