Dodanie hasła do Dziennika

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób dodać hasło do Dziennika stanowiące dane dostępowe.

Instrukcja

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Dzienniki znajdującą się w menu bocznym.
 2. Kliknij wybrany zasób spośród listy .

  Po kliknięciu pojawi się strona ze szczegółami Zasobu.

 3. Wybierz zakładkę Dane dostępowe .

  Po kliknięciu pojawi się lista danych dostępowych.

 4. Wybierz przycisk Utwórz nowy .

  Po kliknięciu pojawi się okno z formularzem.

 5. Wybierz przycisk SSH .

  Po kliknięciu dostępne pole formularza ulegną zmianie.

 6. Wypełnij formularz:
  • Określ parametr Nazwa dla swojego zasobu.
  • Wybierz Typ.
  • Określ hasło w polu Hasło.

  Przykładowe wartości:

  • Nazwa: moje-sekretne-haslo-dziennika
  • Typ: Hasło
  • Hasło: 3ab7c090df788e563627
 7. Kliknij wybraną pozycje listy .

  Po kliknięciu formularz zostanie uzupełniony wlaściwymi danymi.

 8. Wybierz przycisk Utwórz .
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie