# Dostęp

Wpisy do Dziennika mogą zostać wprowadzone z użyciem:

Zapisywanie do Dziennika jest możliwe za pomocą następujących typów danych dostępowych:

  • hasło

Hasło jest przekazywane:

  • w protokole Syslog w elemencie SD-ID w postaci [[identyfikator_zasobu]]:[[haslo]]@HyperOne
  • w HTTP API w nagłówku x-auth-password W celu ustalenia lokalizacji sieciowej należy wykorzystywać Adres dostępowy.

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

# Adres dostępowy

Adres dostępowy posiada format {identyfikator_zasobu}.journal.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud..

Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A adresy IP, które zostały przydzielone przez Platformę w celu świadczenia Dziennika. W dowolnym czasie przydzielony adres IP może ulec zmianie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie