# Konfiguracja nginx w celu wysyłania logów do rsyslog

Niniejszy dokument przedstawia w jaki sposób skonfigurować nginx w celu wysyłania logów do rsyslog na platformie Linux.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do integracji powinieneś mieć:

  • zainstalowany system Linux
  • dostęp sudo lub root
  • zainstalowaną aktualną wersje Rsyslog
  • zainstalowaną najnowszą stabilną wersję Nginx
  • zainstalowany curl (tylko do wykonania testu)

# Konfiguracja

# Zmodyfikuj plik konfiguracyjny

Otwórz do edycji plik /etc/nginx/nginx.conf wykonując następujące polecenie:

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Odszukaj wiersz pasujący do wzorca access_log.* i zastąp go następującym:

error_log syslog:server=unix:/dev/log;
access_log syslog:server=unix:/dev/log  main;

Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij edytor.

# Zrestartuj serwer WWW Nginx

W celu zrestartowania usługi wykonaj następujące polecenie:

sudo systemctl restart nginx

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Weryfikacja

# Wyślij pierwszy wpis

Wykonaj następujące polecenie:

curl http://{server_ip}

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Zastąp poniższe wartości:

  • {server_ip} - Adres IP serwera na której jest zainstalowany serwer WWW

# Zweryfikuj zapis do pliku dziennika syslog

Wykonaj następujące polecenie:

tail -f /var/log/messages

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Co zyskujemy

  • elastyczność w zarządzaniu logami
  • większe bezpieczeństwo
  • dowolność w rozszerzaniu sposobu prezentowania naszych logów

# Powiązane produkty

# Możliwe użycie

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie