# Konfiguracja GoAccess do współpracy z usługą Dziennika

Niniejszy dokument przedstawia w jaki sposób skonfigurować Rsyslog na platformie Linux w celu wykorzystania Dziennika.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do integracji powinieneś mieć:

# Instalacja

# Zainstaluj pakiet goaccess

Zainstaluj wymagane pakiety wykonując następujące polecenie:

yum install goaccess

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Użycie

# Odczytuj wpisy Dziennika na lokalny komputer do GoAccess

Wykonaj następujące polecenie:

./h1 log stream --log "{log_name}" --output tsv --fields {message} --filter message~access.log | cut -d ":" -f2- | goaccess --log-format="{log_format}" --date-format="{date-format}" -o "plik_wyjsciowy" --real-time-html

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Zastąp poniższe wartości:

  • {log_name} - nazwa utworzonego przez nas archiwum wpisów
  • {output_file} - nazwa pliku, w którym zapisywana będzie graficzna interpretacja wpisów
  • {log_format} - format wpisów, np. %h %^[%d:%^] \"%r\" %s %b \"%R\" \"%u\"
  • {date_format} - format daty np. %d/%b/%Y

# Powiązane produkty

# Możliwe użycie

# Co zyskujemy

  • graficzną, przystępną formę prezentacji logów
  • ułatwione badanie poprawności i wydajności pracy usług np. serwera www
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie