# Konfiguracja Docker w celu wysyłania dzienników do Dziennik poprzez protokoł Splunk

Niniejszy dokument przedstawia w jaki sposób skonfigurować wykorzystanie Docker w celu wysyłania dzienników do usługi Dziennik.

Przedstawiona instrukcja wykorzystuje interfejs zgodny z Splunk w celu przesyłania logów i nie wymaga instalacji dodatkowych rozszerzeń. Rekomendowane jest wykorzystanie rozszerzenia Docker przeznaczone dla usługi Dziennik, aby w pełni wykorzystać potencjał usługi Dziennik.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do integracji powinieneś mieć:

 • zainstalowany system Linux
 • zainstalowaną aktualną wersje Docker Community Edition

# Użycie

W celu przesłania wpisów dzienników do usługi Dziennik w przypadku użycia Docker CLI wykorzystaj następujące polecenie:

docker run \
 --log-driver=splunk \
 --log-opt splunk-url=https://5d78e1427fd7e0228fe18f46.journal.pl-waw-1.hyperone.cloud \
 --log-opt splunk-token=x \
 alpine id

gdzie:

 • splunk-token zawiera hasło do wybranego Dziennika
 • splunk-url zawiera Adres dostępowy Dziennika

W celu przesłania wpisów dzienników do usługi Docker w przypadku użycia Docker-Compose wykorzystaj następującą konfiguracje:

---
version: '3'
services:
 application:
  image: nginx
  log-driver: "json-file"
  log_opt:
    splunk-url: xxxxxxxxxxx
    splunk-token: https://5d78e1427fd7e0228fe18f46.journal.pl-waw-1.hyperone.cloud

gdzie:

 • splunk-token zawiera hasło do wybranego Dziennika
 • splunk-url zawiera Adres dostępowy Dziennika
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie