Odczytanie Dziennika

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób odczytać Dziennik.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Instrukcja

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz pozycje Dzienniki znajdującą się w menu bocznym.
  2. Kliknij wybrany zasób spośród listy .

    Po kliknięciu pojawią szczegóły Zasobu.

  3. Wybierz przycisk Akcje .

    Po kliknięciu pojawi się lista rozwijana.

  4. Wybierz pozycje Strumień .
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie