# Instalacja Wordpress na Wirtualnej maszynie

Przedstawimy w jaki sposób uruchomić Wordpress (opens new window) w Wirtualnej maszynie.

Przedstawiona procedura instalacji stanowi rozwiązanie instalacji Wordpress w podstawowej konfiguracji LAMP.

# Konfiguracja środowiska

# Utwórz nową Wirtualną maszynę z rekomendowanego obrazu Ubuntu

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Utwórz nowy pusty Dysk

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Dołączenie dysku na dane

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Dostęp do serwera

# Uzyskaj dostęp do konsoli Wirtualnej maszyny

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Przygotowanie dysku

# Zidentyfikuj ścieżkę do dysku

W celu zidentyfikowania właściwego dysku przeanalizuj wynik następującego polecenia:

lsblk

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Zwróć szczególną uwagę na ścieżkę do dysku (będzie ona wymagana w kolejnym etapie) i jego rozmiar.

# Sformatuj dysk

Utwórz system plików ext4 na właściwym dysku / partycji wykonując następujące polecenie:

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zamontuj dysk

Zamontuj odpowiedni dysk w ścieżce /var/www/html poprzez wykonanie następujące polecenie:

sudo mount /dev/sdb /var/www/html

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zidentyfikuj UUID dysku

W celu zidentyfikowania właściwego dysku przeanalizuj wynik następujące polecenie:

blkid

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Zwróć szczególną uwagę na UUID dla dysku (będzie ona wymagana w kolejnym etapie) oraz ścieżkę.

# Automatycznie montuj dysk

Dodaj dysk do domyślnej konfiguracji montowania poprzez wykonanie następującego polecenia:

sudo nano /etc/fstab

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

W otwartym edytorze dopisz wiersz:

UUID="2d302272-079d-4e01-bf65-a855cb3c9adb"    /var/www/html    ext4    defaults    1    1

Zapisz wprowadzone zmiany. Od teraz dysk będzie automatycznie montowany po restarcie serwera.

# Instalacja serwera baz danych

# Zainstaluj serwer bazodanowy MySQL

Uaktualnij indeks pakietów w repozytoriach:

sudo apt-get update

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Zainstaluj wymagane pakiety wykonując następujące polecenie:

sudo apt-get install mysql

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Utwórz bazę danych w serwerze bazodanowym

Wykonaj w interaktywnej konsoli MySQL następujące polecenie:

CREATE DATABASE customer_wordpress;

Powyższe polecenie tworzy nową bazę danych o nazwie customer_wordpress.

# Utwórz nowego użytkownika bazy danych

Uruchom interaktywną konsolę MySQL:

sudo mysql

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Wykonaj w interaktywnej konsoli MySQL następujące polecenie:

GRANT ALL PRIVILEGES ON customer_wordpress.* TO "wordpress_user"@"localhost" IDENTIFIED BY "SomeStrongPassword";'

Powyższe polecenie tworzy nowego użytkownika i nadaje mu wymagane uprawnienia. Zamknij interaktywną konsolę MySQL:

exit

# Instalacja Apache2 i PHP

# Zainstaluj serwer WWW Apache2

Zainstaluj wymagane pakiety wykonując następujące polecenie:

sudo apt-get install apache2

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zainstaluj PHP z wymaganmi modułami

Zainstaluj wymagane pakiety wykonując następujące polecenie:

sudo apt-get install php7.0-fpm php7.0-mysql php7.0-gd php7.0-xml

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Uruchom wymagane moduły Apache2

Wykonaj następujące polecenie:

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Dodaj do Apache2 domyślną konfiguracje PHP

Wykonaj następujące polecenie:

sudo a2enconf php7.0-fpm

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Uruchom ponownie Apache2

W celu zrestartowania usługi wykonaj następujące polecenie:

sudo systemctl restart apache2

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Instalacja Wordpress

# Pobierz na serwer aktualną wersje Wordpress

Skasuj plik /tmp/wordpress.tar.gz wykonując następujące polecenie:

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz -O /tmp/wordpress.tar.gz

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Powyższe polecenie pobiera plik z zdalnego serwera i zapisuje go do /tmp/wordpress.tar.gz

# Skasuj domyślny plik strony

Skasuj plik /var/wwww/html/index.html wykonując następujące polecenie:

rm /var/wwww/html/index.html

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Wypakuj pliki Wordpress

Wypakuj plik /tmp/wordpress.tar.gz do /tmp wykonując następujące polecenie:

tar xvzf /tmp/wordpress.tar.gz -C /tmp

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Skopiuj pliki do katalogu strony

Skopiuj pliki z /tmp/wordpress/* do /var/www/html/ wykonując następujące polecenie:

cp -r /tmp/wordpress/* /var/www/html/

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Skopiuj przykładowy plik konfiguracyjny

Skopiuj pliki z /var/www/html/wp-config-sample.php do /var/www/html/wp-config.php wykonując następujące polecenie:

cp -r /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Wprowadź nazwę bazy danych do pliku konfiguracyjnego

Otwórz do edycji plik /var/www/html/wp-config.php wykonując następujące polecenie:

sudo nano /var/www/html/wp-config.php

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Odszukaj wiersz pasujący do wzorca define('DB_USER', '.+?'); i zastąp go następującym:

define('DB_NAME', 'customer_wordpress');

# Wprowadź nazwę użytkownika bazy danych do pliku konfiguracyjnego

Odszukaj wiersz pasujący do wzorca define('DB_USER', '.+?'); i zastąp go następującym:

define('DB_USER', 'wordpress_user');

# Wprowadź hasło do bazy danych do pliku konfiguracyjnego

Odszukaj wiersz pasujący do wzorca define('DB_PASSWORD', '.+?'); i zastąp go następującym:

define('DB_PASSWORD', 'SomeStrongPassword');

Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij edytor.

# Zidentyfikuj Adres IP Wirtualnej maszyny

W celu zidentyfikowania Adresu IP Wirtualnej maszyny przejdź do widoku właściwości Wirtualnej maszyny w panelu.

# Przejdź do kreatora, aby utworzyć konto administratora

Otwórz w przeglądarce adres

http:///
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie