# Migracja fizycznego serwera Windows

Przedstawimy w jaki sposób przenieść istniejący fizyczny serwer Windows do Wirtualnej Maszyny wraz z całym systemem operacyjnym i działającymi aplikacjami.

W tym celu wykorzystamy program Disk2vhd (opens new window), który umożliwi nam wykonanie obrazu dysku w formacie *.vhdx. Na podstawie obrazu dysku zostanie utworzony Dysk w celu wykorzystania go z Wirtualną Maszyną.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do operacji powinieneś mieć:

  • serwer fizyczny z Microsoft Windows Server 2016
  • zainstalowane CLI

# Konfiguracja

# Pobierz program Disk2vhd

Przejdź do strony producenta programu Disk2vhd (opens new window). Pobierz najnowszą wersje narzędzia na migrowany serwer.

# Wykonaj obraz programem Disk2vhdd

Uruchom program. Wybierz partycje, które chcesz zmigrować. Pamiętaj, aby przenieść partycje systemu operacyjnego. Koniecznie zaznacz "Use vhdx". Po wykonaniu operacji nie próbuj montować pliku obrazu, gdyż możesz go uszkodzić.

# Utwórz nowy Dysk poprzez import powstałego pliku obrazu

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Utwórz nową Wirtualną maszynę bez Obrazu

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Dołącz Dysk do Wirtualnej Maszyny

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Weryfikacja

# Uzyskaj dostęp do konsoli Wirtualnej maszyny

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie