# Dostęp

Podstawowy dostęp do Wirtualnej Maszyny odbywa się poprzez sieć. Dostęp do systemu operacyjnego działającego w ramach Wirtualnej maszyny różni się i zależy m.in. od wykorzystanego Rekomendowanego Obrazu. Obsługiwane protokoły to m. in.:

  • SSH (Secure Shell) dla dystrybucji opartych na systemie Linux
  • RDP (Remote Desktop Protocol) dla MS Windows Server

Platforma oferuje także dostęp poprzez:

  • konsolę z wykorzystaniem portu szeregowego
  • graficzną konsolę

Dostęp do Wirtualnej maszyny zależy od wykorzystanego systemu operacyjnego i jest możliwy za pomocą następujących danych dostępowych:

  • hasło
  • klucze SSH

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w Ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

# Adresy dostępowe

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Wirtualnej maszyny dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Wirtualnej Maszyny posiada format {identyfikator_zasobu}.vm.compute.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud.. Dostępne są także adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów.

Podstawowy Adres dostępowy wskazuje w rekordach A wszystkie publiczne Adresy IP przypisane do wykorzystywanych Adapterów sieciowych. Udzielona odpowiedź może ulec zmianie na skutek zmiany konfiguracji Adapterów sieciowych.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie