# Rekomendowane Obrazy

Rekomendowane Obrazy stanowią ułatwienie w tworzeniu Wirtualnych maszyn z konfiguracją zapewniającą optymalne wykorzystanie właściwości platformy np. w zakresie łączności sieciowej, możliwości resetu hasła. Dzięki nim można znacząco skrócić czas do rozpoczęcia pracy. Obrazy są codziennie odświeżany, aby zawsze zawierał najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa.

Rekomendowane obrazy są zapewniane dla następującego oprogramowania:

 • Linux
 • Windows

# Opłaty

Opłaty za wykorzystanie Rekomendowanego Obrazu wpływają na koszt Wirtualnej Maszyny, która go wykorzystuje i stanowią dodatkową opłatę za Wirtualną Maszynę.

Okres rozliczeniowy Wirtualnej Maszyny może być różny od okresu rozliczeniowego dla Rekomendowanego Obrazu.

# Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Linux

Dostępne są następujące regularnie aktualizowane Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Linux:

Nazwa Rozmiar Ostatnia aktualizacja Użyj Uwagi
Pobieranie aktualnych informacji. Proszę czekać.

Obrazy to zbiór tysięcy programów komputerowych i dokumentów utworzonych przez wiele osób, zespołów i firm. Każdy z tych programów może być objęty inną licencją. Całe oprogramowanie instalowane domyślnie jest oprogramowaniem bezpłatnym do wykorzystania komercyjnego.

# Warunki wykorzystania

Wykorzystanie Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Linux wymaga spełniania następujących warunków:

 • brak szczególnych warunków

# Opłaty

Wykorzystanie Rekomendowanych Obrazów z oprogramowaniem Linux nie rodzi dodatkowych opłat.

# Konfiguracja

Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Linux posiadają następującą konfiguracje:

 • zainstalowane wszystkie aktualizacje
 • skonfigurowany bootloader
 • zainstalowany dostosowany cloud-init, który wykorzystując Metadane:
  • utworzy pierwszego użytkownika
  • zapiszę hasła lub kluczy SSH pierwszego użytkownika
  • konfiguruje łączność sieciową
  • ustawia nazwę hosta na nazwę instancji
  • rozszerza ostatnią partycji dysku systemowego wraz z każdym restartem systemu
  • konfiguruje /etc/hosts, aby uwzględniała nową nazwę hosta
 • skonfigurowane repozytorium YUM / APT: packages.hyperone.cloud
 • zainstalowany CLI
 • obsługę konsoli tekstowej z wykorzystaniem portu szeregowego
 • synchronizacje czasu z wykorzystaniem wirtualizatora jako źródła czasu, alternatywnie NTP

Zdalny dostęp możliwy jest z wykorzystaniem protokołu SSH (Secure Shell).

Odstępstem od powyższych reguł jest:

 • w Debian 9 wykorzystaniem wyłącznie NTP jako źródła czasu synchronizowanego

# Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem *BSD

Dostępne są następujące regularnie aktualizowane Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem *BSD:

Nazwa Rozmiar Ostatnia aktualizacja Użyj Uwagi
Pobieranie aktualnych informacji. Proszę czekać.

Obrazy to zbiór tysięcy programów komputerowych i dokumentów utworzonych przez wiele osób, zespołów i firm. Każdy z tych programów może być objęty inną licencją. Całe oprogramowanie instalowane domyślnie jest oprogramowaniem bezpłatnym do wykorzystania komercyjnego.

# Warunki wykorzystania

Wykorzystanie Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem *BSD wymaga spełniania następujących warunków:

 • brak szczególnych warunków

# Opłaty

Wykorzystanie Rekomendowanych Obrazów z oprogramowaniem *BSD nie rodzi dodatkowych opłat.

# Konfiguracja

Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem *BSD posiadają następującą konfiguracje:

 • zainstalowane wszystkie aktualizacje
 • skonfigurowany bootloader
 • zainstalowany dostosowany cloud-init, który wykorzystując Metadane:
  • utworzy pierwszego użytkownika
  • zapiszę hasła lub kluczy SSH pierwszego użytkownika
  • konfiguruje łączność sieciową
  • ustawia nazwę hosta na nazwę instancji
  • konfiguruje /etc/hosts, aby uwzględniała nową nazwę hosta
  • rozszerza ostatnią partycji dysku systemowego wraz z każdym restartem systemu
 • obsługę konsoli tekstowej z wykorzystaniem portu szeregowego

Zdalny dostęp możliwy jest z wykorzystaniem protokołu SSH (Secure Shell).

# Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Microsoft

Dostępne są następujące regularnie aktualizowane Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Microsoft:

Nazwa Rozmiar Ostatnia aktualizacja Użyj Uwagi
Pobieranie aktualnych informacji. Proszę czekać.

Na żądanie dostępne mogą zostać udostępnione Rekomendowane Obrazy z innym oprogramowaniem Microsoft niż regularnie aktualizowane m. in. SQL Server.

Przykładowe zastosowania:

 • zapewnienie platformy do wdrażania aplikacji kompatybilnych z środowiskiem Microsoft
 • zapewnienie serwera bazodanowego SQL Server

Główne zalety:

 • niezwłoczny uruchomienie licencjonowanego środowiska z oprogramowaniem Microsoft
 • możliwość łatwej aktualizacji do nowych wydań produktów bez dodatkowych opłat

# Opłaty

# Microsoft Windows Server

W przypadku Rekomendowanego Obrazu z Microsoft Windows Server mają zastosowanie następujące zasady rozliczenia:

 • Opłaty naliczane są w zależności od czasu wykorzystania.

 • Czas wykorzystania jest liczony w godzinnych okresach rozliczeniowych.

# Microsoft SQL Server

W przypadku Rekomendowanego Obrazu z Microsoft SQL Server mają zastosowanie następujące zasady rozliczenia:

 • Opłaty są naliczane w zależności od czasu wykorzystania i liczby vCPU Wirtualnej Maszyny

 • Czas wykorzystania jest liczony w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

 • Opłat obliczana jest za minimalną ilość 4 vCPU nawet w przypadku jeśli Wirtualna Maszyna posiada ich mniej.

# Warunki wykorzystania

Wykorzystanie Rekomendowanego Obrazu z oprogramowaniem Microsoft wymaga spełniania następujących warunków:

 • zawarcia odrębnej umowy z HyperOne po kontakcie z Wsparciem,
 • zaakceptowanie i przestrzeganie End User License Terms,
 • wykorzystania Wirtualnej Maszyny, która:
  • spełnia minimalne wymagania Microsoft dla produktu,
  • przyłączony jest do prywatnej Sieci, która umożliwia komunikacje między Wirtualną Maszyną, a serwerem licencyjnym KMS.

# Konfiguracja

Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Microsoft posiadają następującą konfiguracje:

 • zainstalowane wszystkie aktualizacje i skonfigurowane automatyczne aktualizacje systemu
 • skonfigurowany bootloader
 • ustawiona strefę czasowa CET
 • wyłączona obsługę IPv6
 • zainstalowany menadżer pakietów GooGet (opens new window) i skonfigurowany z repozytorium HyperOne
 • w celu dostarczenia dostosowanego agenta HyperOne (opens new window) zainstalowane następujące pakiety GooGet:
  • google-compute-engine-windows, który odpowiada za możliwość utworzenia konta użytkownika
  • google-compute-engine-sysprep, który odpowiada za następujące operacje:
   • aktywacja systemu w Microsoft Windows Key Management Service
  • google-compute-engine-auto-updater
 • agent HyperOne, który:
  • ustawia nazwę hosta na nazwę instancji.
  • uruchamia dostarczony przez użytkownika skrypt startowy z Metadanych użytkownika jako skrypt Powershell.
  • aktywuje system Windows przy użyciu serwera KMS.
  • konfiguruje RDP i WinRM, aby umożliwić zdalne logowanie.
 • obsługę konsoli tekstowej z wykorzystaniem portu szeregowego

Do ich poprawne działania wymagane jest wykorzystanie Sieci prywatnej, lecz możliwe jest uzyskanie dostępu do Internetu np. poprzez Bramę sieciową, albo odrębny Adapter sieciowy.

Zdalny dostęp możliwy jest z wykorzystaniem protokołu RDP (Remote Desktop Protocol).

# Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem RedHat

Dostępne są następujące Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem RedHat:

Nazwa Rozmiar Ostatnia aktualizacja Użyj Uwagi
Pobieranie aktualnych informacji. Proszę czekać.

Przykładowe zastosowania:

 • niezawodna platforma do wdrażania szerokiej gamy aplikacji * środowisko dla aplikacji SAP lub SAP HANA

Główne zalety:

 • oprogramowanie zapewnia bezproblemową integrację z istniejącymi funkcjami Platformy, w tym Dysk, Sieć i Adres IP.
 • stabilne środowisko wraz z aktualizacjami dostarczonymi poprzez firmę RedHat
 • niezwłoczny uruchomienie środowiska z aktywną subskrypcją RedHat

# Konfiguracja

Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Linux posiadają następującą konfiguracje:

 • zainstalowane wszystkie aktualizacje
 • skonfigurowany bootloader
 • zainstalowany cloud-init, który wykorzystując Metadane:
  • utworzy pierwszego użytkownika
  • zapiszę hasła lub kluczy SSH pierwszego użytkownika
  • konfiguruje łączność sieciową
  • ustawia nazwę hosta na nazwę instancji
 • rozszerza ostatnią partycji dysku systemowego wraz z każdym restartem systemu
 • skonfigurowane repozytorium YUM / APT: packages.hyperone.cloud
 • zainstalowany CLI
 • dostęp do właściwych dla wariantu repozytoriów RHEL

Zdalny dostęp możliwy jest z wykorzystaniem protokołu SSH (Secure Shell).

# Warunki wykorzystania

Wykorzystanie Rekomendowanego Obrazu z systemem z oprogramowaniem Red Hat wymaga spełniania następujących warunków:

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie