# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Obraz może zostać utworzony po spełnieniu następujących warunków:

Obraz tworzony jest na podstawie istniejącej Wirtualnej maszyny.

Chociaż istnieje możliwość utworzenia Obrazu, gdy Wirtualna maszyna jest w stanie Pracująca, to ze względu na spójność danych zalecamy wykonywanie tej operacji po przełączeniu Wirtualnej maszyny w stan Wyłączona.

# Usuwanie

Obraz może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

# Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji po spełnieniu następujących warunków:

  • Obraz znajduje się w jednym z następujących stanów: Online
  • wszystkie ogólne warunki przekazania zasobu

# Udostępnianie

Udostępnianie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji zgodnie z Ogólnymi zasadami udostępnianie zasobów.

Zasób jest automatycznie dostępny w Projekcie, w którym został utworzony.

Można go również udostępnia w następujący sposób:

  • do użycia przez inny określony Projekt, któremu przyznano dostęp
  • publicznie dostępne dla każdego innego Projektu

Korzystanie z udostępnionego zasobu wymaga od Użytkownika poznania Identyfikatora zasobu.

# Typowe operacje

Dla Obrazu dostępne są następujące typowe operacje:

  • możliwość zmiany wyświetlanej nazwy
  • zarządzanie Tagami
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie