# Utworzenie obrazu

# Podstawy przypadek

# Warunki operacji

Podany przykład do wykonania wymaga następujących minimalnych uprawnień:

  • storage/image/create
  • compute/vm/use dla Wirtualnej maszyny

Rekomendowane jest wykorzystanie jednej z następujących roli:

  • platform.user
  • platform.admin

# Instrukcja

Przykładowe wywołanie:

h1 storage image create \ 
	--project 5f64e2468c71177993874510 \ 
	--name simple-image \ 
	--service /billing/project/platform/service/564639bc052c084e2f2e3266 \ 
	--vm /compute/pl-waw-1/project/5f64e2468c71177993874510/vm/5f72b7a9494c5cfdec9b8198

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji CLI.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie