# Utworzenie dysku

# Podstawy przypadek

# Warunki operacji

Podany przykład do wykonania wymaga następujących minimalnych uprawnień:

  • storage/disk/create

Rekomendowane jest wykorzystanie jednej z następujących roli:

  • compute.admin

# Instrukcja

Przykładowe wywołanie:

h1 storage disk create \ 
	--project 5f64e2468c71177993874510 \ 
	--name simple-disk \ 
	--service /billing/project/platform/service/562fb685a3e575771b599091 \ 
	--size 5

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji CLI.

# Utworzenie na podstawie istniejącego dysku

# Warunki operacji

Podany przykład do wykonania wymaga następujących minimalnych uprawnień:

  • storage/disk/create
  • storage/disk/use dla Dysku

Rekomendowane jest wykorzystanie jednej z następujących roli:

  • compute.admin

# Instrukcja

Przykładowe wywołanie:

h1 storage disk create \ 
	--project 5f64e2468c71177993874510 \ 
	--name simple-disk \ 
	--service /billing/project/platform/service/562fb685a3e575771b599091 \ 
	--size 5 \ 
	--source /storage/pl-waw-1/project/5f64e2468c71177993874510/disk/5f577a24494c5cfdec7830e5

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji CLI.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie