Utworzenie Dysku

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób utworzyć Dysk wykorzystywany do przechowywania danych na potrzeby Wirtualnej maszyny.

Dysku może zostać utworzony:

  • jako pusty, aby dopiero wypełnić go danymi w przyszłości,
  • poprzez import, jeżeli posiadasz już obraz dysk w odpowiednim formacie, aby wykorzystywać go w przyszłości.

Utworzony dysk możesz w przyszłości rozszerzać lub zmniejszać.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Utworzenie pustego Dysku

Utworzenie pustego dysku umożliwia w przyszłości składowania na nim dowolnych danych. Taki dysk początkowo nie zawiera żadnych danych użytkownika.

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem CLI wykonaj polecenie zbliżone do poniższego:

h1 storage disk create --project 5f64e2468c71177993874510 --location pl-waw-1 --name simple-disk --service /billing/project/platform/service/562fb685a3e575771b599091 --size 5

Utworzenie dysku poprzez import

Utworzenie dysku poprzez import umożliwia przeniesienie istniejącego dysku .vhdx do platformy. Taki Dysk już od samego początku może zawierać dane użytkownika gotowe do wykorzystania.

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem CLI wykonaj następujące polecenie:

h1 disk create --name new-disk --size 1 --type ssd --source-file ./my-disk.vhdx

gdzie:

  • --name określa nazwę nowo utworzonego dysku
  • --size określa rozmiar utworzonego dysku
  • --type określa typ tworzonego dysku
  • --source-file określa plik .vhdx zawierający obraz przesyłanego dysku.

Szczegółowe dane są dostępne w dokumentacji polecenia h1 disk create.

Utworzenie dysku na podstawie istniejącego dysku

Utworzenie dysku na podstawie istniejącego dysku umożliwia stworzenie nowego, całkowicie niezależnego Dysku zawierającego dane pierwotnego Dysku. W taki sposób utworzony Dysk będzie zawierać wszystkie dane dostępne na wcześniej istniejącym Dysku.

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem CLI wykonaj polecenie zbliżone do poniższego:

h1 storage disk create --project 5f64e2468c71177993874510 --location pl-waw-1 --name simple-disk --service /billing/project/platform/service/562fb685a3e575771b599091 --size 5 --source /storage/pl-waw-1/project/5f64e2468c71177993874510/disk/5f577a24494c5cfdec7830e5
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie