Operacje

Cykl życia

Utworzenie

Dysk może zostać utworzony po spełnieniu następujących warunków:

Nowy Dysk może być utworzony w następujący sposób:

 • jako pusty Dysk
 • poprzez zaimportowanie lokalnego pliku z wykorzystaniem CLI
 • poprzez sklonowanie istniejącego Dysku

W przypadku utworzenia Dysku na podstawie importowanego pliku należy spełnić następujące kryteria:

 • format pliku Dysku to .vhdx
 • typ vhd Dysku to dynamic
 • wszystkie ogólne warunki utworzenia Dysku

W przypadku utworzenia Dysku poprzez sklonowanie istniejącego Dysku należy spełnić następujące warunki:

 • Dysk źródłowy znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=storage_project_disk_create:source]
 • wybrany wariant umożliwia utworzenia Dysku o wybranym rozmiarze
 • wszystkie ogólne warunki utworzenia Dysku

Usuwanie

Dysk może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

Dla Dysku charakterystyczne są następujące operacje:

 • pobranie dysku jako plik .vhdx
 • zwiększenie rozmiaru
 • zmniejszenie rozmiaru

Zarządzanie

Pobranie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Dysk znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=storage_project_disk_download]
 • Dysk nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Zwiększenie rozmiaru

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • żądany rozmiar nie przekracza dopuszczalnego rozmiaru dla aktualnego wariantu Dysku
 • Dysk znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=storage_project_disk_resize]
 • Dysk nie jest podłączony albo jest kolejnym dyskiem podłączonym do Wirtualnej maszyny.
 • Dysk nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Przekazanie

Przekazanie Dysku jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji po spełnieniu następujących warunków:

 • Dysk znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=storage_project_disk_detached]
 • wszystkie ogólne warunki

Typowe operacje

Dla Dysku dostępne są następujące typowe operacje:

 • zmiana nazwy
 • zarządzanie Tagami
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie